ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาข้าราชการ โรงพยาบาลลานนา

โรงพยาบาลลานนา ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในจากกรมบัญชีกลาง สามารถให้บริการการผ่าตัด ดังนี้ 1) การผ่าตัดถุงน้ำดีและท่อน้ำดี 2) การผ่าตัดไส้เลื่อน 3) การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก 4) การผ่าตัดฝีข้างทวารหนัก 5) การผ่าตัดเส้นเลือดขอด 6) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ 7) การคลอด 8) การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและรังไข่ 9) การผ่าตัดนิ่วไต 10) การผ่าตัดต่อมลูกหมาก 11) การผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู 12) การผ่าตัดต้อกระจก ฯลฯ
 โรงพยาบาลลานนา มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และทีมงานสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อ ที่พร้อมให้การบริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยสิทธิเบิกราชการ ตลอดจนการช่วยประสานงานกับกรมบัญชีกลาง

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาข้าราชการ
เดิมข้าราชการจะใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนได้  ในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเท่านั้น โดยชำระเงินเองทั้งหมดและเบิกคืนได้บางส่วนได้แก่
-  ค่าห้อง วันละ 600 บาท
-  ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 3,000    บาท (หมายถึง ค่าแลป, ค่า  X-RAY, ค่าผ่าตัด, ค่ายา ฯลฯ)
-  ค่าน้ำเกลือ ถุงละ 200 บาท


สำหรับค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่ายเอง (Copayment) ได้แก่
 
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ส่วนเกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมแพทย์
3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)

กรมบัญชีกลางกำหนดให้โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ได้ตกลงไว้ โดยราคาดังกล่าวได้ผ่านการต่อรองจากกรมบัญชีกลางแล้ว.

โรงพยาบาลลานนา

1 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ข้อมูลที่คลิกชมล่าสุด