× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

คลินิกแท้ คลินิกได้รับอนุญาต คลินิกเถื่อน ดูอย่างไรเป็นคำถามที่ต้องตอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำคู่มือประชาชนในการเลือกคลินิก (ฉบับปี 2561 ) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ออกมาเพื่อให้เป็นแนวทางศึกษาเรียนรู้ การเลือกรับบริการจากคลินิก การตรวจสอบ ความรู้เกี่ยวกับคลินิกในหลายด้าน ได้แก่ ประเภทคลินิกและผู้ประกอบโรคศิลปะต้องมี มาตรฐานด้านต่างๆที่คลินิกต้องผ่านการตรวจสอบ ข้อสังเกตในการเลือกคลินิก การตรวจสอบคลินิก การร้องเรียนตรวจสอบ และสิทธิผู้ป่วยการที่จะรู้ได้ว่าคลินิกใด เป็นคลินิกที่ให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถสังเกตได้ง่ายๆ ดังนี้
 
 1. คลินิกต้องมีป้ายรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพในคลินิกติดไว้ในที่เปิดเผย และผู้ทำการรักษาต้องเป็นคนเดียวกับป้ายที่ติดไว้
 2. มีป้ายชื่อคลินิก และเลขที่ใบอนุญาต ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ติดบริเวณหน้าคลินิก สามารถเห็นได้ชัดเจน

 
article image2 - HealthServ
 

คู่มือประชาชน ในการเลือก คลินิก ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข


ข้อสังเกตคลินิก ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
 
 1. มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาต ๑๑ หลัก ติดไว้หน้าคลินิก
 2. แสดงใบอนุญาต ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
 3. แสดงใบอนุญาต ให้ดำเนินการสถานพยาบาล
 4. แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปี ของปีปัจจุบัน
 5. แสดงรูปถ่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อม ชื่อและเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
 6. แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล และ สามารถสอบถามอัตราค่ารักษาได้
 7. แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ สิทธิผู้ป่วย ในที่เปิดเผยและเห็นง่าย
 
 
อ้างอิง:
คู่มือประชาชนในการเลือก คลินิก ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
โทร 02-1937000 ต่อ 18416 - 7
article image3 - HealthServ

 

ร้องเรียน/ปรึกษา/แจ้งเบาะแส/ตรวจสอบคลินิก ติดต่อที่ไหน

ร้องเรียน/ปรึกษา/แจ้งเบาะแส/ตรวจสอบคลินิก ติดต่อที่ไหน คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
ร้องเรียน/ปรึกษา/แจ้งเบาะแส/ตรวจสอบคลินิก ติดต่อที่ไหน คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน

ร้องคลินิก ต้องไปที่ไหน?

มีปัญหา สงสัยคลินิกเถื่อน ค่ารักษาพยาบาลที่คลินิกไม่ถูกต้อง ค่ารักษา รวมถึงคลินิกไม่รับผิดชอบผลของการผ่าตัดต่างๆ จะรักษา ด้วยการเจาะเลือดแปลกๆ สเต็มเซลล์ที่ยังไม่อนุญาต และไม่เป็นมาตรฐาน ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล อยู่ในความรับผิดชอบของกรม สบส. สามารถแจ้งได้ตาม โปสเตอร์ หรือ โทร 02-1937057 หรือ เฟสบุ๊ค มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน 
 
ขอบคุณหลายท่านที่ส่งมาที่แพทยสภา ผมได้ส่งต่อให้แล้วนะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้ส่งตรงเลย แพทยสภา จะดูแลได้ตามอำนาจ ใน พรบ วิชาชีพเวชกรรม ซึ่งจะดูเฉพาะตัวแพทย์ไม่เกี่ยวกับตัวคลินิก และลงโทษได้เฉพาะผู้ถือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไม่มีอำนาจในการไกล่เกลี่ย ขอเงินคืนต่างๆ รวมถึงให้จ่ายชดเชย อันนั้นของ สบส.และ สคบ.ครับ
 

"สบส.ฮอทไลน์"

เบอร์โทรศัพท์สายด่วนกรณีปัญหาจากคลินิกและ รพ.เอกชน ตามพระราชบัญญัติ สถานพยาบาลครับ
 
 1. ร้องเรียน/ปรึกษา จากการไปรับบริการกับคลินิก และ รพ.เอกชน และได้รับความเสียหายหรือเกิดผลกระทบจากการไปใช้บริการ เบอร์โทร 02-193-7000 ต่อ 18833
 2. แจ้งเบาะแส คลินิกเถื่อน หมอเถื่อน เบอร์โทร 02-193-7000 ต่อ 18822
 3. ตรวจสอบคลินิกที่ไปใช้บริการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ เบอร์โทร 02-193-7000 ต่อ 18407
 4. ปรึกษาเรื่องอื่นๆ เบอร์โทร 02-193-7000 หรือ 02-590-2999
 

เครดิต Ittaporn Kanacharoen 
25 พฤศจิกายน 2017
 
 
มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน  คลินิกเถื่อน หมอเถื่อน
เฟสบุ๊ค มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน 
โทร 02-193-7999  ,  02-590-2999  ต่อ 1280

คู่มือประชาชนในการเลือกคลินิก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ฉบับปี 2561) [Link]

คู่มือประชาชนในการเลือกคลินิก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ฉบับปี 2561) คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
คู่มือประชาชนในการเลือกคลินิก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ฉบับปี 2561) คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำคู่มือประชาชนในการเลือกคลินิก ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ออกมาเพื่อให้เป็นแนวทางศึกษาเรียนรู้ การเลือกรับบริการจากคลินิก การตรวจสอบ ความรู้เกี่ยวกับคลินิกในหลายด้าน ได้แก่ ประเภทคลินิกและผู้ประกอบโรคศิลปะต้องมี  มาตรฐานด้านต่างๆที่คลินิกต้องผ่านการตรวจสอบ  ข้อสังเกตในการเลือกคลินิก การตรวจสอบคลินิก การร้องเรียนตรวจสอบ  และสิทธิผู้ป่วย

ผลิตโดย : ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กลุ่มคลินิก สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000 
โทรศัพท์ 0 2193 7999
พิมพ์ มกราคม 2561 

9 ประเภทคลินิกและผู้ประกอบโรคศิลปะต้องมี

9 ประเภทคลินิกและผู้ประกอบโรคศิลปะต้องมี คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
9 ประเภทคลินิกและผู้ประกอบโรคศิลปะต้องมี คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
คลินิกหมายถึง สถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งตามกฎกระทรวง พ.ศ.2558 แบ่งไว้ 9 ลักษณะ โดยแสดงแผ่นป้ายสีขาว ตัวอักษรชื่อ และ เลขที่ใบอนุญาต 11 หลัก ตามที่กระทรวงกำหนด 
1. คลินิกเวชกรรม
2. คลินิกทันตกรรม
3. คลินิการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4. คลินิกกายภาพบำบัด
5. คลินิกเทคนิคการแพทย์
6. คลินิกการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
7. คลินิกประกอบโรคศิลปะ 7 สาขา ได้แก่
กิจกรรมบำบัด 
แก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
รังสีเทคนิค
จิตวิทยาคลินิก
กายอุปกรณ์
การแพทย์แผนจีน
8. คลินิกเฉพาะทางด้าน เวชกรรม ทันตกรรม  การพยาบาลและการผดุงครรภ์
9. คลินิกสหคลินิก  คือ คลินิกที่จัดให้มีการประกอบวิชาชีพตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป 

ข้อสังเกตการเลือกคลินิก

ข้อสังเกตการเลือกคลินิก คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
ข้อสังเกตการเลือกคลินิก คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
 

แสดงใบอนุญาตคลินิกไว้ชัดเจน

แสดงใบอนุญาตคลินิกไว้ชัดเจน คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
แสดงใบอนุญาตคลินิกไว้ชัดเจน คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
 
 คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
 คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
 

แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล และสอบถามอัตราค่ารักษาได้

แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล และสอบถามอัตราค่ารักษาได้ คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล และสอบถามอัตราค่ารักษาได้ คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
 

การตรวจสอบคลินิก

การตรวจสอบคลินิก คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
การตรวจสอบคลินิก คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
 

กรณีพบเห็นคลินิกผิดปกติ

กรณีพบเห็นคลินิกผิดปกติ คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
กรณีพบเห็นคลินิกผิดปกติ คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
 

สิทธิของผู้ป่วย

สิทธิของผู้ป่วย คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
สิทธิของผู้ป่วย คลินิกเถื่อน คลินิกแท้ ดูยังไง ตรวจสอบยังไง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสที่ไหน
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง