ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ทำหมันหมาแมว-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมืองพัทยา

ทำหมันหมาแมว-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมืองพัทยา HealthServ.net

เมืองพัทยาใส่ใจคนมีสัตว์เลี้ยง มีบริการทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาเห็บ-หมัด ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตพัทยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสัตวแพทย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038-111826 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทำหมันหมาแมว-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมืองพัทยา ThumbMobile HealthServ.net
ทำหมันหมาแมว-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมืองพัทยา HealthServ
เมืองพัทยา ดำเนินการโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ดำเนินการโดย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสัตว์แพทย์

เช็คตารางการบริการ ได้ทางเพจ PRPATTAYA

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสัตว์แพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 038-111826 ในวันและเวลาราชการ

ขั้นตอนและการเตรียมตัวสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ฉีดสุนัขและแมวอายุ 3 เดือนขึ้นไป และสัตว์จะต้องสุขภาพแข็งแรง
 
สำหรับสุนัขและแมวที่จะทำหมัน
- รับเฉพาะสุนัขและแมวพันธุ์ไทยเท่านั้น
- สัตว์เลี้ยงจะต้องอายุ 6 เดือนขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการป่วย
- งดน้ำ งดอาหาร 8-12 ชั่วโมง (ขังกรงหรือล่ามโซ่ไว้ด้วย)
- สุนัขและแมวตัวเมีย รับไม่เกินบ้านละ 2 ตัว ส่วนตัวผู้รับไม่จำกัด

รถศัลยกรรมเคลื่อนที่ทำหมันสุนัขแมว พัทยา

เมืองพัทยามีหน่วยรถศัลยกรรมเคลื่อนที่ ในความดูแลของกลุ่มงานสัตวแพทย์ ส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับออกหน่วยให้บริการ ทำหมันสุนัขแมวจรจัด ไร้บ้าน เพื่อลดจำนวนประชากรหมาแมว แก้ปัญหาสัตว์จรจัดระยะยาว ให้หมดไปจากเมืองพัทยา

ทำหมันหมาแมวฟรี ณ วัดใหม่สำราญ เกาะล้าน 7 กุมภาพันธ์ 2566 LINK

ทำหมันหมาแมวฟรี ณ วัดใหม่สำราญ เกาะล้าน 7 กุมภาพันธ์ 2566 ทำหมันหมาแมว-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมืองพัทยา
ทำหมันหมาแมวฟรี ณ วัดใหม่สำราญ เกาะล้าน 7 กุมภาพันธ์ 2566 ทำหมันหมาแมว-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมืองพัทยา
7 กุมภาพันธ์ 2566 เมืองพัทยาจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้ทำกิจกรรมและให้บริการด้านสุขภาพกว่า 20 รายการ ทำหมันหมาแมวฟรี เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับบริการได้ที่ ณ วัดใหม่สำราญ (เกาะล้าน) สอบถามโทร. 038250562 ต่อ 122 ในวันและเวลาราชการ หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตารางให้บริการ ปี 2565

ตารางให้บริการ ปี 2565 
เมษายน
4 เมษายน 2565 ณ วัดจิตตภาวัน
11 เมษายน 2565 ณ วัดกระทิงลาย
18 เมษายน 2565 ณ วัดช่องลมนอก
20 เมษายน 2565 ณวัดป่าสุทธิภาวัน
25 เมษายน 2565 ณวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม
27 เมษายน 2565 ณ วัดโพธิสัมพันธ์
 
พฤษภาคม
9 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักสงฆ์หนองอ้อ
11 พฤษภาคม 2565 ณ วัดหนองใหญ่
18 พฤษภาคม 2565 ณ วัดธรรมสามัคคี
23 พฤษภาคม 2565 ณ วัดชัยมงคล
25 พฤษภาคม 2565 ณ วัดเขาพระใหญ่
30 พฤษภาคม 2565 ณ วัดเขาพระบาท
 
มิถุนายน
6 มิถุนายน 2565 ณ วัดใหม่หาดกระทึงทอง
8 มิถุนายน 2565 ณ เกาะล้าน
13 มิถุนายน 2565 ณ วัดจิตตภาวัน
15 มิถุนายน 2565 ณ วัดกระทิงราย
20 มิถุนายน 2565 ณ วัดช่องลมนอก
22 มิถุนายน 2565 ณ วัดป่าสุทธิภาวัน
27 มิถุนายน 2565 ณ วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม
29 มิถุนายน 2565 ณ วัดโพธิสัมพันธ์
 
กรกฏาคม
6 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหนองใหญ่
11 กรกฎาคม 2565 ณ วัดธรรมสามัคคี
18 กรกฎาคม 2565 ณ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง
20 กรกฎาคม 2565 ณ วัดเขาพระใหญ่
25 กรกฎาคม 2565 ณ วัดเขาพระบาท
27 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบุณย์กัญจนาราม
 
สิงหาคม 
8 สิงหาคม 2565 ให้บริการ ณ วัดธรรมสามัคคี 
15 สิงหาคม 2565 ให้บริการ ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง
 

ตารางบริการ ปี 2563

มิถุนายน 2563 ดังนี้
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนกระบก 33
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ วัดธรรมสามัคคี 
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนวัดธรรมสามัคคี
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนพัทยาเหนือ
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนรุ่งเรือง 
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนซอย 5 ธันวา
วันที่พุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนเจริญสุขพัฒนา 
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนเพนียดช้าง 
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ สำนักสงฆ์หนองอ้อ
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนชุมสาย
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนซอยบงกช
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนอรุโณทัย  
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด