ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์อายุรวัฒน์ 1-2 บริการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ศูนย์อายุรวัฒน์ 1-2 บริการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก HealthServ.net

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เปิดบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุแล้ว โดยแบ่งเป็น 2 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์อายุรวัฒน์ 1 และ 2

ศูนย์อายุรวัฒน์ 1-2 บริการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ThumbMobile HealthServ.net
ศูนย์อายุรวัฒน์ 1-2 บริการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก HealthServ
ศูนย์อายุรวัฒน์ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อาคาร 9 ชั้น 9
(ห้องพักเดี่ยว 11 ห้อง และห้องพักคู่ 9 ห้อง มีสวนพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูบริการแก่ผู้สูงอายุและญาติ)
โทร. 90920, 90923 
 
ศูนย์อายุรวัฒน์ 2
อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคาร 2 ชั้น 9
(ห้องพักประเภทเดี่ยวล้วน จำนวน 12 ห้อง และห้องพัก VIP 2 ห้อง บริเวณชั้น 10 มี Fitness เพื่อให้บริการแก่ญาติและเจ้าหน้าที่)
โทร. 20920, 20921
 
    ***หมายเหตุ : รายละเอียดอื่น ๆ กรุณาติดต่อ อาคาร 9 ชั้น 9 โทร. 90920, 90923 หรือ อาคาร 2 ชั้น 9 โทร.  20920, 20921*

ศูนย์อายุรวัฒน์ 1 อาคาร 9 ชั้น 9

ศูนย์อายุรวัฒน์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อาคาร 9 ชั้น 9
(ห้องพักเดี่ยว 11 ห้อง และห้องพักคู่ 9 ห้อง มีสวนพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูบริการแก่ผู้สูงอายุและญาติ)
โทร. 90920, 90923
 
เกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 2 และ 3  โดยแต่ละระดับมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ระดับ 1
ระดับความรู้สึกตัวปกติ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพแต่อายุมาก ช่วยเหลือตัวเองได้พอสมควร ญาติไม่พร้อมให้การดูแลที่บ้าน
รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง ไม่มีปัญหาในการกลืน
        ราคาห้องคู่ /เดือน 24,000.- บาท
        ราคาห้องเดี่ยว /เดือน 45,000.- บาท
     **ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง, ค่ายา, กายภาพบำบัด ฯลฯ (เบิกได้ตามสิทธิ์)**
 
 
ระดับ  2
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (status bed ridden)
ต้องให้อาหารทางสายยาง - ใส่สายสวนปัสสาวะ
ต้องทำกายภาพบำบัด - ปัสสาวะขับถ่ายบนเตียง
มีแผลกดทับ - มีภาวะอ่อนแรง - ต้องพลิกตะแคงตัว
ต้องได้รับอินซูลินชนิดฉีด
        ราคาห้องคู่ /เดือน 32,000.- บาท
        ราคาห้องเดี่ยว /เดือน 50,000.- บาท
     **ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง, ค่ายา, กายภาพบำบัด ฯลฯ (เบิกได้ตามสิทธิ์)**
 

ระดับ 3
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (status bed ridden)
ร่วมกับมีภาวะที่ต้องการให้พยาบาลเพิ่มเติม แต่ไม่รุนแรง
จนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เช่น
- on tracheostomy (เจาะคอ) ต้องดูดเสมหะเป็นระยะ
- on oxygen therapy
ต้องได้รับการประเมินน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ (Dextrostix) ได้รับอินซูลินชนิดฉีด
ต้องให้อาหารทางสายยาง - ต้องทำกายภาพบำบัด
ราคาห้องคู่ /เดือน 38,000.- บาท
ราคาห้องเดี่ยว /เดือน 55,000.- บาท
**ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง, ค่ายา, กายภาพบำบัด ฯลฯ (เบิกได้ตามสิทธิ์)**
 
    ***หมายเหตุ : รายละเอียดอื่น ๆ กรุณาติดต่อ อาคาร 9 ชั้น 9 โทร. 90920, 90923 หรือ อาคาร 2 ชั้น 9 โทร. 20920, 20921***
 
  
 
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักเดี่ยว ศูนย์อายุรวัฒน์ 1 (อาคาร9) ชั้น 9
 • เตียงไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมท
 • ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ
 • เตียงพักญาติ
 • โต๊ะชุดรับประทานอาหารของญาติ
 • ที่นอนป้องกันแผลกดทับ
 • ทั้ง 2 อาคาร จัดพื้นที่ส่วนกลาง เครื่องกรองน้ำ น้ำร้อน และไมโครเวฟ ไว้ให้บริการ
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักคู่ ศูนย์อายุรวัฒน์ 1 (อาคาร9) ชั้น 9
 • เตียงผู้สูงอายุปรับได้ชนิด 3 กลไก
 • เตียงพักญาติ
 • *เครื่องทำน้ำอุ่น *เครื่องปรับอากาศ *ตู้เย็น (*ใช้ร่วมกัน)
 • ทั้ง 2 อาคาร จัดพื้นที่ส่วนกลาง เครื่องกรองน้ำ น้ำร้อน และไมโครเวฟ ไว้ให้บริการ 

ศูนย์อายุรวัฒน์ 2 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคาร 2 ชั้น 9

เกณฑ์การประเมิน
 
ระดับ 1
ระดับความรู้สึกตัวปกติ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพแต่อายุมาก ช่วยเหลือตัวเองได้พอสมควร ญาติไม่พร้อมให้การดูแลที่บ้าน
รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง ไม่มีปัญหาในการกลืน
ราคาห้องเดี่ยว /เดือน 40,000.- บาท
 
 
ระดับ 2
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (status bed ridden)
ต้องให้อาหารทางสายยาง - ใส่สายสวนปัสสาวะ
ต้องทำกายภาพบำบัด - ปัสสาวะขับถ่ายบนเตียง
มีแผลกดทับ - มีภาวะอ่อนแรง - ต้องพลิกตะแคงตัว
ต้องได้รับอินซูลินชนิดฉีด
ราคาห้องเดี่ยว /เดือน 45,000.- บาท
 
 
ระดับ 3
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (status bed ridden)
ร่วมกับมีภาวะที่ต้องการให้พยาบาลเพิ่มเติม แต่ไม่รุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เช่น
- on tracheostomy (เจาะคอ) ต้องดูดเสมหะเป็นระยะ
- on oxygen therapy
ต้องได้รับการประเมินน้ำตาลในเลือดเป็นระยะ (Dextrostix) ได้รับอินซูลินชนิดฉีด
ต้องให้อาหารทางสายยาง - ต้องทำกายภาพบำบัด
ราคาห้องเดี่ยว /เดือน 50,000.- บาท
 
    ***หมายเหตุ : รายละเอียดอื่น ๆ กรุณาติดต่อ อาคาร 9 ชั้น 9 โทร. 90920, 90923 หรือ อาคาร 2 ชั้น 9 โทร.  20920, 20921* 
 
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักเดี่ยว ศูนย์อายุรวัฒน์ 2 (อาคาร 2) ชั้น 9
 • เตียงไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมท ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ
 • เตียงพักญาติ โต๊ะชุดรับประทานอาหารของญาติ
 • ที่นอนป้องกันแผลกดทับ
 • ทั้ง 2 อาคาร จัดพื้นที่ส่วนกลาง เครื่องกรองน้ำ น้ำร้อน และไมโครเวฟ ไว้ให้บริการ 
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก VIP ศูนย์อายุรวัฒน์ 2 (อาคาร 2) ชั้น 9
 • เตียงไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมท ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ
 • เตียงพักญาติ โต๊ะชุดรับประทานอาหารของญาติ
 • ที่นอนป้องกันแผลกดทับ
 • ทั้ง 2 อาคาร จัดพื้นที่ส่วนกลาง เครื่องกรองน้ำ น้ำร้อน และไมโครเวฟ ไว้ให้บริการ 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด