Home : ความรู้สุขภาพ

การใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุต่างๆ

การใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุต่างๆ มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค ที่สำคัญห้ามนำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคหลายชนิดมาผสมกันเด็ดขาด
Date: 06/05/2564 View: 188
image1 size: 930x1360px
การใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุต่างๆ
 
1. แอลกอฮอล์ 70% เหมาะสำหรับพื้นผิวทั่วไปและโลหะ
 
2. สารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.5% หรือ น้ำยาฟอกขาว 
*อัตราการผสมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์
ผสม 1 ส่วน ต่อน้ำ 11 ส่วน
 
 
3. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ขึ้นไป
*อัตราการผสมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์
ผสม 1 ส่วน ต่อน้ำ 5 ส่วน
ระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา
 
 
ควรทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
หรือทำทุก 1 ชั่วโมงในจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน มือจับประตู ลูกบิด
 
ห้ามนำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคหลายชนิดมาผสมกันโดยเด็ดขาด
เพราะอาจเกิดอันตรายหรือลดประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ และห้ามนำมาเช็ดทำความสะอาดผิวหนังโดยเด็ดขาด
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]