News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว HealthServ.net
5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว HealthServ.net

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งหมด 5 สาขา ใน 5 เขตของกรุงเทพ ได้แก่ เขตดินแดง บางรักและบางนา และ 2 สาขาในย่านฝั่งธน คือเขตตลิ่งชันและคลองสาน

5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว HealthServ

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ให้บริการฝากครรภ์ ฝากท้อง ตรวจหลังคลอด ตรวจนรีเวช ฉีดวัคซีนเด็ก รักษาโรคเบาหวานและความดันและโรคเรื้อรัง ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพประจำปี ใบรับรองแพทย์ ฉีดยาคุม ฝังยาคุม ถอดเข็มยาคุม ตรวจหาภูมิโควิด(covid-19)  จี้หูด ตัดติ่งเนื้อ  ฉีดคีลอยด์


คลินิกอินทัชเมดิแคร์ ทั้ง 5 สาขา 
 
  1. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน
  2. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
  3. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน
  4. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเจริญกรุง
  5. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาอุดมสุข
 

ตารางเวลาให้บริการอินทัชเมดิแคร์ ทั้ง 5 สาขา

ตารางเวลาให้บริการอินทัชเมดิแคร์ ทั้ง 5 สาขา 5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว
ตารางเวลาให้บริการอินทัชเมดิแคร์ ทั้ง 5 สาขา 5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว
 

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน 5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน 5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาตลิ่งชัน
ที่อยู่ : 39/14-15 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
 
แพทย์ประจำ สาขาตลิ่งชัน
 นายแพทย์จิตรทิวัส อำนวยผล
 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ.2561
 
ตารางออกตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง 5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง 5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาดินแดง
ที่อยู่ : 4835, 4837 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
[แผนที่]

เวลาเปิดทำการ
 วันจันทร์ - ศุกร์   08.00 - 19.00 น.
  วันเสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 18.00 น.
 
แพทย์ประจำ สาขาดินแดง

1.แพทย์หญิงหัทยา เทียมเพ็ชร
 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย สาขาเวชกรรมทั่วไป พ.ศ.2554
 อบรมหลักสูตรระยะสั้น เวชศาสตร์ครอบครัว รุ่น 10 พ.ศ. 2561
 
ตารางออกตรวจ
 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.
   วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
 
2. แพทย์หญิงภัทราพร เอี้ยงลี 
 
ตารางออกตรวจ
 วันเสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน 5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน 5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาคลองสาน
ที่อยู่ : 534 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
[แผนที่]

เวลาเปิดทำการ
 วันจันทร์ - ศุกร์     08.00 - 19.00 น.
    วันเสาร์ - อาทิตย์   09.00 - 16.00 น.
 
แพทย์ประจำ สาขาคลองสาน
1. แพทย์หญิงครองขวัญ ชมพูชาติ
 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 สาขาเวชกรรมทั่วไป พ.ศ.2561
ตารางออกตรวจ
 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.
 
2. แพทย์หญิงฉัตรภัสร์ กล่ำนาค
ตารางออกตรวจ
 วันวันเสาร์ 09.00 - 18.00 น.
 
3.แพทย์หญิงวณัฐฐา เอกสุวีรพงษ์ 
ตารางออกตรวจ
  วันวันเสาร์ 09.00 - 18.00 น.

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเจริญกรุง

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเจริญกรุง 5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเจริญกรุง 5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาเจริญกรุง
ที่อยู่ : 985, 987 ถนนเจริญกรุง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
[แผนที่]

เวลาเปิดทำการ
 วันจันทร์ - ศุกร์      08.00 - 19.00 น.
    วันเสาร์ - อาทิตย์    09.00 - 16.00 น.
 
แพทย์ประจำ สาขาเจริญกรุง
1. แพทย์หญิงเรณุกา ไหมสุทธิสกุล
 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 
ตารางออกตรวจ
 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาอุดมสุข

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาอุดมสุข 5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาอุดมสุข 5 สาขา ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการแล้ว
อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขาอุดมสุข
ที่อยู่ : 243 ถ.อุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
[แผนที่]

เวลาเปิดทำการ
 จันทร์ - ศุกร์  08.00 - 19.00 น.
 
แพทย์ประจำ สาขาอุดมสุข
1. พญ.อุไรรัตน์ ไชยประสพ
 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 
ตารางออกตรวจ
 จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 19.00 น.

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม 534 อาคารอินทัชซิตี้ ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10160
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง