Home : ข่าว COVID-19

รูปแบบใบรับรองวัคซีน วัคซีนพาสปอร์ต นานาประเทศ (ยุโรป สหรัฐ และเอเซีย)

ตามไปดูกันว่า แต่ละประเทศในเอเซีย ยุโรปและสหรัฐ มีรูปแบบใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือวัคซีนพาสปอร์ตเป็นอย่างไร
Date: 06/06/2564 View: 289
image1 size: 800x450px
ขณะนี้ในแทบทุกประเทศทั่วโลก กำลังอยู่ในช่วงของการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชากรของตน ซึ่งโดยรวมมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล อังกฤษ แคนาดา บาห์เรน ชิลี ฯลฯ [Our world in data]  ขณะที่อังกฤษ และสหภาพยุโรป ได้มีการเคลื่อนไหวด้านมาตรการเพื่อสอดรับแผนการกระจายวัคซีนในระยะต่อไป โดยอังกฤษ ได้ออกมาตรการ Traffic Light Country เป็นการจำแนกประเทศต่างๆในโลก เป็น 3 กลุ่มสี - เขียว เหลือง แดง โดยประเมินจากข้อมูลและสถานการณ์ในแต่ละประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนอังกฤษได้ทราบวิธีปฏิบัติเมื่อเดินทางมาจากแต่ละกลุ่มประเทศ

ขณะที่เมื่อต้นเดือนมิถุนายน สหภาพยุโรปได้เปิดตัว ระบบเกตเวย์ EU Digital COVID Certificate เพื่อพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิก ซึ่งมีประเทศสมาชิกอียู 7 ประเทศ ได้แก่ บัลแกเรีย สาธารณเช็ก เดนมาร์ก เยอรมนี กรีซ โครเอเชีย และโปแลนด์ เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวนี้แล้ว

หลายประเทศทั่วโลกทั้งในยุโปร สหรัฐและเอเซีย ได้เปิดเผยรูปแบบใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือวัคซีนพาสปอร์ตออกมาแล้ว ซึ่งแต่ละประเทศมีรูปแบบเป็นอย่างไร เชิญไปชมกัน
 
 

ใบรับรองการรับวัคซีนประเทศไทย

รูปแบบใบรับรองวัคซีน วัคซีนพาสปอร์ต นานาประเทศ (ยุโรป สหรัฐ และเอเซีย) optional image:60bce41b624a2 size:800x451
กระทรวงสาธารณสุข จะออกใบรับรองการรับวัคซีนแบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate) รูปแบบคิวอาร์โค้ด ที่สร้างเฉพาะแต่ละบุคคล ไม่มีซ้ำกัน (Universally unique identifier : UUID) เมื่อประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ในใบรับรองจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ วันที่ได้รับวัคซีน ชื่อการค้าวัคซีน ชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีน รุ่นการผลิต และหน่วยบริการที่ฉีดวัคซีน
 
โดยใบรับรองดังกล่าว จะถูกส่งไปที่ไลน์หมอพร้อม หรือพิมพ์เป็นเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย (THAILAND NATIONAL CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION) จากโรงพยาบาลที่ประชาชนรับการฉีดได้ทันที
รูปแบบใบรับรองวัคซีน วัคซีนพาสปอร์ต นานาประเทศ (ยุโรป สหรัฐ และเอเซีย) optional image:60bce42bb5566 size:800x600
 

NHS app ใบรับรองวัคซีนและวัคซีนพาสปอร์ตของอังกฤษ

รูปแบบใบรับรองวัคซีน วัคซีนพาสปอร์ต นานาประเทศ (ยุโรป สหรัฐ และเอเซีย) optional image:60ba4d52588ff size:569x478
NHS app ใช้สำหรับเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของชาวอังกฤษ ตั้งแต่โควิดระบาด แอปใช้สำหรับแจ้งเตือนการติดเชื้อ แต่น้อยคนจะโหลดมาใช้ จนถึงวันนี้ ได้เพิ่มข้อมูลการรับวัคซีนเข้ามาเพื่อใช้เป็นวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อชาวอังกฤษใช้แสดงเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งในยุโรปและอื่นๆ 

Reference : BBC

TousAntiCovid ใบรับรองของฝรั่งเศส

รูปแบบใบรับรองวัคซีน วัคซีนพาสปอร์ต นานาประเทศ (ยุโรป สหรัฐ และเอเซีย) optional image:60ba503370c12 size:535x730
ฝรั่งเศส ออกใบรับรองเป็นเอกสารพร้อม QR Code สามารถสแกนเก็บผ่านแอป TousAntiCovid พร้อมปธน.เอ็มมานูแอล มาครง ประกาศว่า ตั้งแต่ 9 มิถุนายน เป็นต้นไป ใบรับรองนี้จะใช้เป็นบัตรผ่านสำหรับกิจกรรมต่างๆ และการเดินทางไปต่างประเทศ 
ใบรับรองจะออกให้กับชาวฝรั่งเศสทุกคนที่ที่ได้รับวัคซีนครบโดสที่กำหนดแล้ว (2 โดสของ AZ, Pfizer-BioNTech & Moderna หรือ 1 เข็มของ J&J) 
ในแอปจะมีส่วน Carnet ใช้เก็บผลตรวจ PCR และใบรับรองการฉีดวัคซีน ซึ่งจะเริ่มออกให้ตั้งแต่กลางเดือนพ.ค. เป็นต้นมา
สำหรับผู้ที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนและแอป สามารถรับใบรับรองทางไปรษณีย์ได้ 


Yellow Booklet สมุดเหลืองของเยอรมัน

รูปแบบใบรับรองวัคซีน วัคซีนพาสปอร์ต นานาประเทศ (ยุโรป สหรัฐ และเอเซีย) optional image:60ba524190c13 size:505x362
Yellow Booklet สมุดเหลือง เป็นใบรับรองของเยอรมัน ออกให้ที่จุดฉีดวัคซีน ระบบจะออก QR code ซึ่งเช็คได้ผ่านแอป CovPass app หรือ Corona-Warn-App (CWA ) 

Ref : Federal Ministry of Health 

CDC สหรัฐอเมริกา

รูปแบบใบรับรองวัคซีน วัคซีนพาสปอร์ต นานาประเทศ (ยุโรป สหรัฐ และเอเซีย) optional image:60ba542787f5d size:840x545
สหรัฐเรียกใบรับรองว่า COVID-19 vaccination record card จัดทำเป็นระบบกลาง เรียกว่า Vaccine Administration Management System (VAMS) (แต่มีบางรัฐที่อาจไม่ใช้ระบบนี้) ใช้สำหรับกำหนดวันรับวัคซีน บันทึกการฉีดเข็มแรกและเข็มที่สอง

Ref : CDCV-safe After Vaccination Health Checker

ใบรับรองวัคซีน อิสราเอล

รูปแบบใบรับรองวัคซีน วัคซีนพาสปอร์ต นานาประเทศ (ยุโรป สหรัฐ และเอเซีย) optional image:60ba54dbc12c3 size:350x500
ใบรับรองของอิสราเอล ออกให้ทุกคนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สองแล้ว 1 สัปดาห์ มีอายุ 6 เดือน 
ผู้ที่มีใบรับรองนี้ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัว และสามารถใช้เดินทางระหว่างประเทศได้ 
การใช้ใบรับรองต้องควบคู่ไปกับหลักฐานอื่น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต ใบขับขี่
ปกติขอผ่านทางออนไลน์ กรณีอื่นสามารถขอผ่านกระทรวงสาธารณสุข หรือจุดบริการต่างๆทั่วประเทศ หรือทางโทร หรือ ผ่านทาง HMO (Health Maintenance Organizations)

corona.health.gov.il

ใบรับรองของอิตาลี

รูปแบบใบรับรองวัคซีน วัคซีนพาสปอร์ต นานาประเทศ (ยุโรป สหรัฐ และเอเซีย) optional image:60ba5531448ac size:402x563
อิตาลีเรียกใบรับรองว่า cerficiato verde หรือ green pass ใช้สำหรับแสดงเพื่อเดินทางหรือร่วมงาน กิจกรรมต่างๆ ในอิตาลี เงื่อนไขการออกให้คือได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว หรือตรวจแล้วผลเป็นลบ หรือหายจากโรคโควิด 

รัฐบาลอิตาลีประกาศว่า ปลายเดือนมิถุนายนจะออกดิจิดัลเวอร์ชั่น และ QR Code ให้ใช้ เพื่อสามารถใช้เดินทางในยุโรปได้ 

แต่ละแคว้นจะเป็นผู้ออกใบรับรองให้ประชาชนของตน ดังนั้นรูปแบบใบรับรองอาจแตกต่างกันไป 

(ในภาพเป็นใบรับรองที่ออกให้ที่ลาซิโอ แคว้นโรม)

TheLocale

Coronapas ทุกเรื่องวัคซีนในแอปเดียวของเดนมาร์ค

รูปแบบใบรับรองวัคซีน วัคซีนพาสปอร์ต นานาประเทศ (ยุโรป สหรัฐ และเอเซีย) optional image:60bcc8d41f95d size:823x563
Coronapas เป็นแอปของเดนมาร์ค สำหรับบันทึกข้อมูล 3 ด้านเกี่ยวกับโควิดของชาวเดนมาร์ค ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  คือ 1. เช็คผลตรวจโควิด 2. สถานะการรับวัคซีน 3. ผลตรวจภูมิคุ้มกัน 
Coronapas เป็นหลักฐานเฉพาะบุคคล มีคำแนะนำให้พิมพ์ผลติดตัวไว้เพื่อง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น การใช้ Coronapas กับประเทศต่างๆ ให้เช็คประเทศปลายทาง 

Ref : sudhed.dk , Sundhedsministeriet (Ministry of Health)

Czech ใบรับรองวัคซีน สาธารณรัฐเช็ค

รูปแบบใบรับรองวัคซีน วัคซีนพาสปอร์ต นานาประเทศ (ยุโรป สหรัฐ และเอเซีย) optional image:60bccf91e128a size:558x752
สาธารณรัฐเช็ค ออกใบรับรองให้กับชาวเช็คที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 14 วัน มี 2 รูปแบบทั้งเอกสารและแบบดิจิตอล (QR Code) แต่สามารถลงทะเบียนขอได้ตั้งแต่รับเข็มแรก ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข ใบรับรองมี 3 กรณี 1) ติดโควิด 2) รับรองผลตรวจโควิดเป็นลบ (ได้ทั้ง 2 วิธีคือ AG หรือ PCR) 3) รับรองการรับวัคซีน ทั้งได้รับ 1 หรือ 2 โดส 

Ref: Covid PortalVaccination certificate

ใบรับรองวัคซีน กรีซ

รูปแบบใบรับรองวัคซีน วัคซีนพาสปอร์ต นานาประเทศ (ยุโรป สหรัฐ และเอเซีย) optional image:60bcdbcb5f34d size:400x398
ใบรับรองของกรีซ เริ่มออกมาใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 64 โดยออกให้เมื่อได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว (1 หรือ 2 ขึ้นกับชนิดวัคซีน) เอกสารจะมีรหัสรับรองเฉพาะตัว และตราประทับพิเศษ 

Ref Gov.gr Certificate of vaccination, Covid-19 vaccination center
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]