ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น คลินิกแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการแล้ว

คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น คลินิกแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการแล้ว Thumb HealthServ.net
คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น คลินิกแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการแล้ว ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น คลินิกแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการแล้ว วันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 8-16 น.
*ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกได้ตามสิทธิ์

ติดต่อนัดหมายล่วงหน้า
โทร 043-242038 ต่อ 5901, 5902, 5910 หรือสแกน QR Code

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด