News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ประกาศผล รางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ปี 2565 HealthServ.net
ประกาศผล รางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ปี 2565 HealthServ.net

งาน ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2022 มอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดไทยใน 13 หมวดธุรกิจ 6 บริษัทระดับสุดยอดอาเซียน ด้าน AOT ครองมูลค่าแบรนด์สูงสุดระดับอาเซียน 5 ปีติด ไทยเบฟ สูงสุดในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ประกาศผล รางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ปี 2565 HealthServ
18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022”  มอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในแต่ละหมวดธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของแต่ละประเทศในอาเซียน ประจำปี 2565 จัดเป็นปีที่ 13


งาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022 เป็นความร่วมมือระหว่าง หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ เฟ้นหาสุดยอดแบรนด์องค์กร ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและประเทศใน ASEAN ด้วยวิธีการวิจัยประเมินค่าแบรนด์ด้วย ระบบ CBS Valuation จำแนกตามหมวดธุรกิจ 13 หมวด


CBS Valuation เป็นเครื่องมือที่วัดมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นเครื่องมือแรกของประเทศไทย ซึ่งสร้างโดย ศ.(กิตติคุณ) ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ คณะผู้วิจัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารของภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี โดยได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง

งานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อปี 2557 และได้ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานถึง 13 ปี เป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงสังคมที่ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจอย่างสูง เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรได้ [จุฬาฯ]
 
 
 

รางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทยของแต่ละหมวดธุรกิจในปี 2565


จำนวน 13 บริษัท
 
1. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม  คาราบาวกรุ๊ป มูลค่า 93,050 ล้านบาท
 
2. หมวดธนาคาร  ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป มูลค่า 35,778 ล้านบาท
 
3. หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์  เมืองไทย แคปปิตอล มูลค่า 100,525 ล้านบาท
 
4. หมวดประกันภัยและประกันชีวิต ทีคิวเอ็ม อัลฟา มูลค่า 27,274 ล้านบาท
 
5. หมวดวัสดุก่อสร้าง ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) มูลค่า 54,414 ล้านบาท
 
6. หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แอสเสท เวิรด์ คอร์ป มูลค่า 74,556 ล้านบาท
 
7. หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ มูลค่า 338,390 ล้านบาท
 
8. หมวดพาณิชย์ โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ มูลค่า 151,184 ล้านบาท
 
9. หมวดการแพทย์ บางกอก เชน ฮอสปิทอล  มูลค่า 32,748 ล้านบาท
 
10. หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ วีจีไอ มูลค่า 48,612 ล้านบาท
 
11. หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ มูลค่า 94,428 ล้านบาท
 
12. หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ มูลค่า 43,784 ล้านบาท
 
13.หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มูลค่า 24,355 ล้านบาท
 
 
* หมวด 6 และ 9 เพิ่มใหม่ในปี 2565 
 
 
 

รางวัลหอเกียรติยศ Thailand’ s Top Corporate Brand Hall of Fame 

ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปี  ไม่มีบริษัทที่ได้รับรางวัล

 
ประกาศผล รางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ปี 2565 HealthServ
 

สุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN)


มี 6 บริษัท จาก 6 ประเทศ
 
1. Bank Central Asia Tbk Pt ประเทศอินโดนีเซีย
2. IHH Healthcare Berhad ประเทศมาเลเซีย
3. SM Investments Corporation ประเทศฟิลิปปินส์
4. Thai Beverage PCL ประเทศสิงคโปร์
5. Airports of Thailand PCL ประเทศไทย
6. Vingroup JSC ประเทศเวียดนาม
 
 
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 767,669 ล้านบาท เป็นตัวแทนประเทศไทยรับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand เป็นที่ 5 ติดต่อกัน
 
สำหรับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยเบฟ เป็นบริษัทของคนไทยที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ตั้งแต่ ปี 2549  มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 715,980 ล้านบาท
 
 
 
 

CBS Valuation Innovators

CBS Valuation Innovators ประกาศผล รางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ปี 2565
CBS Valuation Innovators ประกาศผล รางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย ปี 2565
ศ.(กิตติคุณ) ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล แห่งภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้คิดค้นระบบ CBS Valuation ซึ่งเป็นเครื่องมือที่วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง