ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ดีเดย์เปิดสวนปทุมวนานุรักษ์ (ไม่เป็นทางการ) สวนแห่งใหม่ของกรุงเทพ 20 พ.ค.66 นี้

ดีเดย์เปิดสวนปทุมวนานุรักษ์ (ไม่เป็นทางการ) สวนแห่งใหม่ของกรุงเทพ 20 พ.ค.66 นี้ Thumb HealthServ.net
ดีเดย์เปิดสวนปทุมวนานุรักษ์ (ไม่เป็นทางการ) สวนแห่งใหม่ของกรุงเทพ 20 พ.ค.66 นี้ ThumbMobile HealthServ.net

ในที่สุดสวนปทุมวนานุรักษ์ก็ได้ฤกษ์เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการ (อย่างไม่เป็นทางการ) หลังจากรอคอยมานานกว่า 5 ปี ในโอกาสนี้ กทม.ได้จัดกิจกรรมฟังดนตรี Music in the park ต้อนรับการเปิดทำการสวนแห่งใหม่แห่งนี้ด้วยใน วันเสาร์ 20 และ วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

หลังจากรอคอยมานานกว่า 5 ปีหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2561 แต่สวนปทุมวนานุรักษ์ แห่งนี้ก็ไม่สามารถเปิดให้ประชาชนเข้าใช้พื้นที่ได้ เนื่องจากเหตุผู้บุกรุกในสวนที่ไม่ยินยอมย้ายออก แม้จะมีการเจรจาและดำเนินการด้านกฏหมายแล้วก็ตาม แต่ในที่สุดการเจรจาเป็นผลสำเร็จเมื่อต้นปี 2566 ผู้บุกรุกที่ยังเหลืออยู่อีก 3 หลังสุดท้าย ได้ยินยอมที่จะย้ายออกไป
 
 
ล่าสุด เตรียมเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการ 20 พ.ค. 2566
 
โฆษกของกรุงเทพมหานคร นายเอกวรัญญู อัมระปาล เปิดเผยว่า มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดเปิดให้บริการสวนปทุมวนานุรักษ์ เขตปทุมวัน อย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป โดยช่วงแรกจะเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. 
 
สวนปทุมวนานุรักษ์ พื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อยู่ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานครและมูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ มีพื้นที่ 27 ไร่ ประกอบด้วย สวนหย่อม สวนป่า บึงรับน้ำ ลานกิจกรรม พื้นที่นิทรรศการกลางแจ้ง และอาคารอเนกประสงค์ อันจะเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างพื้นที่ซึ่งก่อประโยชน์ให้กับคนเมือง ภายใต้แนวความคิด “สวนเพื่อพ่อ” สวนเพื่อเผยแพร่หลักการทรงงาน งานโครงการในพระราชดำริ รวมถึงปรัชญาคำสอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 
 ในอดีตบริเวณสวนปทุมวนานุรักษ์ เคยเป็นพื้นที่ของเทคนิคอินทราชัย ก่อนจะถูกย้ายไปทุ่งสีกัน ดอนเมืองในปี 2521-2522
 
 
พื้นที่เปิดใช้งาน ระยะที่ 1 คือส่วนของสวนหย่อม ฝั่ง ถ.ราชดำริ
 
พื้นที่ที่ยังไม่เปิดให้ใช้งาน ได้แก่ พื้นที่นิทรรศการ ลานกิจกรรม พื้นที่บำบัดน้ำเสีย
 
 
 
ดีเดย์เปิดสวนปทุมวนานุรักษ์ (ไม่เป็นทางการ) สวนแห่งใหม่ของกรุงเทพ 20 พ.ค.66 นี้ HealthServ
 

ในโอกาสของการเปิดใช้งานสวนปทุมวานุรักษ์ กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมทดลองใช้บริการสวนปทุมวนานุรักษ์ และร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางของกรุงเทพมหานคร หรือส่งมายังอีเมล info.pathumwananurakpark@gmail.com โดยความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์จากประชาชนผู้มาใช้บริการ จะนำไปปรับปรุงการให้บริการและพัฒนางานส่วนที่เหลือสำหรับการเปิดสวนปทุมวนานุรักษ์อย่างเป็นทางการต่อไป

 
ดีเดย์เปิดสวนปทุมวนานุรักษ์ (ไม่เป็นทางการ) สวนแห่งใหม่ของกรุงเทพ 20 พ.ค.66 นี้ HealthServ

Music in the park 


ในโอกาสสุดสัปดาห์วันเปิดใช้งานสวนปทุมวนานุรักษ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Music in the park ชวนฟังดนตรีในสวน วันเสาร์ (20 พ.ค. 66) วง Bangkok Trio  วันอาทิตย์ (21 พ.ค. 66) วง BMO Youth String Quartet
วง Bangkok String Ensemble เริ่มเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด