ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 1-12 กรมควบคุมโรค (website facebook)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 1-12  กรมควบคุมโรค (website facebook) HealthServ.net
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 1-12  กรมควบคุมโรค (website facebook) HealthServ.net

ข้อมูลหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1-12 สังกัด กรมควบคุมโรค สำหรับการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดในประเทศผ่านการรายงานของ 12 พื้นที่

สคร. 12 พื้นที่

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่  website | facebook
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก  website | facebook
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์  website | facebook
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี  website | facebook
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี  website | facebook
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี  website | facebook
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น  website | facebook
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี  website | facebook
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  website | facebook
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี  website | facebook
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช  website | facebook
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา  website | facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

โทร. 053140774

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

 306 หมู่ 5 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

 516/66 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี

123/202 ซอย 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

591 หมู่ที่ 12 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
โทร. 042-219168 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

ถนนพรหมเทพ อ.เมือง อุบลราชธานี
โทร. 045-255934 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช

 โทร.  075-341151

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

168 ถนนสงขลา - นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทร. 074-336080 ต่อ 29

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด