Home : ข่าว COVID-19

ผู้ที่อยู่อาศัยในกทม. ประเมินความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19

ผู้ที่อาศัยอยู่ในกทม 1) มีประวัติเดินทางไปยังตลาดกลางกุ้ง จ. สมุทรสาคร ในช่วงวันที่ 1 ธ.ค. เป็นต้นมา 2) ช่วยให้ลูกจ้างและพนักงานโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
Date: 20/12/2563 | Update: 07/01/2564 View: 1,102
ผู้ที่อยู่อาศัยในกทม. ประเมินความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 ข่าว COVID-19 Healthserv.net

ขอความร่วมมือ เพื่อป้องกัน COVID-19 ผู้ที่อยู่อาศัยในกทม. สามารถประเมินความเสี่ยงติดเชื่อ Covid19 ได้ที่ bkkcovid19

จากแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อ 548 ราย จากตลาดกลางกุ้ง และในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กทม. ขอความร่วมมือ 
 1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในกทมและมีประวัติเดินทางไปยังตลาดกลางกุ้ง จ. สมุทรสาคร ในช่วงวันที่ 1 ธ.ค. เป็นต้นมา 
  ขอให้ประเมินความเสี่ยง สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ที่เว็บไซด์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/  

  หากประเมินพบว่า เป็น #ผู้ที่มีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อไปสอบสวนโรคทันทีหรือหากสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนสำนักอนามัย โทร 022457597 , 0943860051 

  และหากต้องการขอรับการตรวจโควิด-19 สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุก รพ. พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง 
   
 2. ผู้ที่อยู่อาศัยในกทม. รวมถึงช่วยให้ลูกจ้างและพนักงานโดยเฉพาะชาวต่างชาติ 
  ใช้เว็บไซด์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ เพื่อประเมินความเสี่ยงได้เช่นกัน
   
 3. ขอความร่วมมือให้บริษัท ห้าง ร้าน หน่วยงานเอกชน และภาครัฐ ปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก

เกี่ยวกับการให้ข้อมูล

 • กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อ
 • การให้ข้อมูลเท็จ เพิ่มความเสี่ยงในการคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อ ทำให้เชื้อสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้
 
หมายเหตุ 
แบบสอบถามนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 ต้องแยกรักษา เฝ้าระวังสังเกตอาการ และผู้ที่ปลอดเชื้อ โดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ เพื่อทางศูนย์เอราวัณ จะได้ติดต่อดำเนินการต่อไป
ผู้ที่อยู่อาศัยในกทม. ประเมินความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 ข่าว COVID-19 Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com