News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
กัญชง กับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Friendly Products HealthServ.net
กัญชง กับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Friendly Products HealthServ.net

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดัน กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตามนโยบาย โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy จับมือร่วมกับภาคเอกชน บูรณาการงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานนวัตกรรม Eco Friendly Products ซึ่งงานวิจัยนวัตกรรมแปรรูปและคอมพาวด์จากแกนของกัญชง

กัญชง กับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Friendly Products HealthServ

กัญชง กับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Friendly Products 

       วันที่ 5 มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำผลงานนวัตกรรม Eco Friendly Products จากกัญชง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ร่วมจัดแสดง ในงาน “มหกรรมกัญชา กัญชง 360 องศา เพื่อประชาชน” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2564 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
 
     กรมวิทยาศาสตร์บริการ มุ่งผลักดัน “กัญชง” พืชเศรษฐกิจใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตามนโยบาย โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy โดย วศ. จับมือร่วมกับภาคเอกชน บูรณาการงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลงานนวัตกรรม Eco Friendly Products ซึ่งงานวิจัยนวัตกรรมแปรรูปและคอมพาวด์จากแกนของกัญชง เป็นวัสดุสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารที่ใช้ครั้งเดียวได้ เช่น หลอด แก้ว ช้อนและส้อม เป็นต้น ที่สำคัญผลงานนวัตกรรมนี้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ รวมถึงเป็นการพัฒนากัญชงให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อการส่งออกในอนาคต ตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานราก ช่วยสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ทีมงานโฆษก กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2210 7095-8 โทรสาร 0 2201 7470
e-mail : pr@dss.go.th
กัญชง กับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Friendly Products HealthServ
กัญชง กับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Eco Friendly Products HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง