ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถาบันอาหาร ชวนร่วม โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฟรี

สถาบันอาหาร ชวนร่วม โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฟรี HealthServ.net

สถาบันอาหาร จัดกิจกรรมอบรมดีๆ เพื่อผู้ประกอบการไทยด้านธุรกิจอาหาร เกษตรกร ผู้ประกอบการรายใหม่ ในโครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (DIPROM Fruit Creation) ปี 2565 เพื่อติดอาวุธความรู้และเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อหวังสร้างโอกาสและช่องทางธุรกิจ สร้างรายได้ใหม่ๆ และพร้อมกับกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยในกลุ่มผู้บริโภคได้

สถาบันอาหาร ชวนร่วม โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฟรี ThumbMobile HealthServ.net
สถาบันอาหาร ชวนร่วม โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฟรี HealthServ
 
การอบรมการสร้างสรรค์เมนูสุขภาพอินเทรนด์ จาก อะโวคาโด  มะม่วง ฝรั่ง 
 
ผู้สนใจสามารถเลือกอบรมได้ 1 ครั้ง ในพื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรสงคราม เพชรบูรณ์ ภูเก็ต สะดวกที่ไหนเลือกเลย
 
รับจำกัด! จำนวน 60 คนต่อรุ่น รวม 6 รุ่น เท่านั้น
 
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

ตารางอบรม

 
เมนูสุขภาพจาก มะม่วง
 
วันที่ 16 พ.ย.65 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จ.ชลบุรี
วันที่ 21 พ.ย.65 วิทยาลัยเทคนิคถลาง จ.ภูเก็ต
 
เมนู 1. แยมมะม่วงสูตรหวานน้อย 2. โยเกิร์ตมะม่วงสูตรคีโต 
วิทยากร ดร.ศุภัคษร มาแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
 
เมนูสุขภาพจาก ฝรั่ง
 
วันที่ 11 พ.ย. 65 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยากร นายกิตติศักดิ์ พงศ์ศรีกุล สถาบันอาหาร
 
วันที่ 23 พ.ย. 65 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วิทยากร นางสาวภูริตา พรอนันต์ สถาบันอาหาร
 
เมนู 1. แยมเอนกประสงค์ (ชงดื่ม แยม สเปรด) 2. น้ำสลัดฝรั่งสูตร Keto
 


 
เมนูสุขภาพจาก อะโวคาโด
 
วันที่ 9 พ.ย. 65 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 พ.ย. 65 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
เมนู 1.สเปรดอะโวคาโดไขมันต่ำ 2. น้ำสลัดอะไวคาโดสูตร Keto
วิทยากร ผศ.ดร.น้อมจิตต์ สุรีบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


+++++ 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สุธิตา / ธีรวุฒิ โทร.02 4228688 ต่อ 3106/3107
 
 
ลงทะเบียน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์
 
สถาบันอาหาร ชวนร่วม โครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจการผลิตผลไม้ไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฟรี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด