ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทร์ สปป. ลาว

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทร์ สปป. ลาว HealthServ.net
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทร์ สปป. ลาว ThumbMobile HealthServ.net

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทร์ สปป. ลาว

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทร์ สปป. ลาว HealthServ
การลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเพิ่มทุน เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ใน สปป. ลาว
 
วันที่ 30กรกฎาคม 2564 RL ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนใน Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd. ("BCIL") สัดส่วนร้อยละ 9.91คิดเป็นเงินจำนวน 190 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในนครหลวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว โดยเมื่อวันที่ 26สิงหาคม 2564 RL ได้ ชำระค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนและจดทะเบียนรับโอนหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในนครหลวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว เป็นโรงพยาบาลเอกชนแบบตติยภูมิครบวงจรขนาด 110 เตียง ในระยะที่ 1 และเพิ่มขึ้นเป็น 254 เตียง ในระยะที่ 2 โดยได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ตามแผนงานในวันที่19 สิงหาคม 2564
 
ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการลงทุนสร้าง New S-Curve ใน สปป. ลาว และขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความมั่นคง มีแนวโน้มการเติบโตสูง และผลตอบแทนการลงทุนเหมาะสม อีกทั้งเป็นการสร้างพันธมิตรรายใหม่กับ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)("BCH") เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนร่วมกันในธุรกิจด้านสุขภาพ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคต
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด