ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับกัญชา ทางการแพทย์ หนังสือแนะนำการใช้กัญชาเพื่อ บำบัดรักษาโรค

Mar 09, 2021 398

ผู้เขียน Martin Woodbridge | ที่ปรึกษาของ Woodbridge Research Ltd ประเทศนิวซีแลนด์ หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึนโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Bedrocan International ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์

ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับกัญชา ทางการแพทย์ หนังสือแนะนำการใช้กัญชาเพื่อ บำบัดรักษาโรค  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img1 size: 869x840 px

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อการบำบัดรักษาโรค ซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้กล่าวถึงกัญชาสำหรับนันทนาการที่ใช้เสพให้เกิดการ ‘เมา’ เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ควบคุม และผู้ป่วยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของ Cannabis sativa L. และแนวทางในการนำกัญชาไปใช้ในการบำบัดรักษาโรค


ผู้เขียน
Martin Woodbridge | ที่ปรึกษาของ Woodbridge Research Ltd ประเทศนิวซีแลนด์ หนังสือเล่มนี้
จัดทำขึนโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Bedrocan International ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์
 
กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณต่อศาสตราจารย์ Jenny Martin ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะแพทยศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนิ วคาสเซิลที่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้
 
ผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณต่อ
ดร. Mikael Kowal สำหรับข้อมูลเชิงลึกและการตรวจสอบเนื้อหา
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ
ภญ. วารุณี เศวตประวิชกุล
ดร. ภญ. สุชาดา นิลกำแหง วิลคินส์ และ
ภก. ธรรศ ธารีสุชีวกุล สำหรับการแปลเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทย

 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com