ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับกัญชา ทางการแพทย์ หนังสือแนะนำการใช้กัญชาเพื่อ บำบัดรักษาโรค

ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับกัญชา ทางการแพทย์ หนังสือแนะนำการใช้กัญชาเพื่อ บำบัดรักษาโรค Thumb HealthServ.net
ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับกัญชา ทางการแพทย์ หนังสือแนะนำการใช้กัญชาเพื่อ บำบัดรักษาโรค ThumbMobile HealthServ.net

ผู้เขียน Martin Woodbridge | ที่ปรึกษาของ Woodbridge Research Ltd ประเทศนิวซีแลนด์ หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึนโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Bedrocan International ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์

ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับกัญชา ทางการแพทย์ หนังสือแนะนำการใช้กัญชาเพื่อ บำบัดรักษาโรค HealthServ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อการบำบัดรักษาโรค ซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้กล่าวถึงกัญชาสำหรับนันทนาการที่ใช้เสพให้เกิดการ ‘เมา’ เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ควบคุม และผู้ป่วยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของ Cannabis sativa L. และแนวทางในการนำกัญชาไปใช้ในการบำบัดรักษาโรค


ผู้เขียน
Martin Woodbridge | ที่ปรึกษาของ Woodbridge Research Ltd ประเทศนิวซีแลนด์ หนังสือเล่มนี้
จัดทำขึนโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Bedrocan International ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์
 
กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณต่อศาสตราจารย์ Jenny Martin ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสาขาเภสัชกรรมคลินิก คณะแพทยศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนิ วคาสเซิลที่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้
 
ผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณต่อ
ดร. Mikael Kowal สำหรับข้อมูลเชิงลึกและการตรวจสอบเนื้อหา
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ
ภญ. วารุณี เศวตประวิชกุล
ดร. ภญ. สุชาดา นิลกำแหง วิลคินส์ และ
ภก. ธรรศ ธารีสุชีวกุล สำหรับการแปลเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทย

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด