ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ในจังหวัดนราธิวาส

รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ในจังหวัดนราธิวาส Thumb HealthServ.net
รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ในจังหวัดนราธิวาส ThumbMobile HealthServ.net

จังหวัดนราธิวาส มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) 110 แห่ง ใน 13 อำเภอ แบ่งเป็น อ.เมืองนราธิวาส 9 แห่ง อ.ตากใบ 11 แห่ง อ.บาเจาะ 7 แห่ง อ.ยี่งอ 6 แห่ง อ.ระแงะ 13 แห่ง อ.รือเสาะ 15 แห่ง อ.ศรีสาคร 7 แห่ง อ.แว้ง 11 แห่ง อ.สุคิริน 9 แห่ง อ.สุไหงโก-ลก 3 แห่ง อ.สุไหงปาดี 7 แห่ง อ.จะแนะ 5 แห่ง อ.เจาะไอร้อง 7 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนราธิวาส

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ จังหวัดนราธิวาส
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ จังหวัดนราธิวาส
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูมุง จังหวัดนราธิวาส
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ จังหวัดนราธิวาส
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไอร์ซือเร๊ะ จังหวัดนราธิวาส
 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน จังหวัดนราธิวาส
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานาค จังหวัดนราธิวาส
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูบู ตำบลไพรวัน จังหวัดนราธิวาส
 9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง จังหวัดนราธิวาส
 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต จังหวัดนราธิวาส
 11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยาง ตำบลพร่อน จังหวัดนราธิวาส
 12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน จังหวัดนราธิวาส
 13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน จังหวัดนราธิวาส
 14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง จังหวัดนราธิวาส
 15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาใหม่ จังหวัดนราธิวาส
 16. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาเยาะมาตี จังหวัดนราธิวาส
 17. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้ จังหวัดนราธิวาส
 18. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ จังหวัดนราธิวาส
 19. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ จังหวัดนราธิวาส
 20. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือเระ จังหวัดนราธิวาส
 21. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะ จังหวัดนราธิวาส
 22. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะสาวอ จังหวัดนราธิวาส
 23. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ จังหวัดนราธิวาส
 24. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอเยาะ จังหวัดนราธิวาส
 25. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร ตำบลละหาร จังหวัดนราธิวาส
 26. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบ๊ะบายะ จังหวัดนราธิวาส
 27. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะบือซา จังหวัดนราธิวาส
 28. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
 29. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลิซา จังหวัดนราธิวาส
 30. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิม จังหวัดนราธิวาส
 31. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบองอ จังหวัดนราธิวาส
 32. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงสะโต จังหวัดนราธิวาส
 33. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา จังหวัดนราธิวาส
 34. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา จังหวัดนราธิวาส
 35. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต จังหวัดนราธิวาส
 36. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซีโป ตำบลเฉลิม จังหวัดนราธิวาส
 37. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ จังหวัดนราธิวาส
 38. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ จังหวัดนราธิวาส
 39. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาไม ตำบลบองอ จังหวัดนราธิวาส
 40. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก จังหวัดนราธิวาส
 41. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบตก จังหวัดนราธิวาส
 42. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาตง จังหวัดนราธิวาส
 43. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะตอ จังหวัดนราธิวาส
 44. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซือเลาะ จังหวัดนราธิวาส
 45. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตายา ตำบลสุวารี จังหวัดนราธิวาส
 46. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 47. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง จังหวัดนราธิวาส
 48. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี จังหวัดนราธิวาส
 49. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือและห์ จังหวัดนราธิวาส
 50. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
 51. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี จังหวัดนราธิวาส
 52. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยือราแป ตำบลสุวารี จังหวัดนราธิวาส
 53. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาวอ ตำบลสาวอ จังหวัดนราธิวาส
 54. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูยิ จังหวัดนราธิวาส
 55. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรียง จังหวัดนราธิวาส
 56. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาโละ จังหวัดนราธิวาส
 57. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะมะยูง จังหวัดนราธิวาส
 58. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาลูบี ตำบลซากอ จังหวัดนราธิวาส
 59. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตามุง จังหวัดนราธิวาส
 60. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตืองอ จังหวัดนราธิวาส
 61. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ จังหวัดนราธิวาส
 62. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเวง จังหวัดนราธิวาส
 63. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
 64. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกียร์ จังหวัดนราธิวาส
 65. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะลูบี ตำบลมาโมง จังหวัดนราธิวาส
 66. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
 67. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
 68. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง จังหวัดนราธิวาส
 69. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มไทร จังหวัดนราธิวาส
 70. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสอวอนอก ตำบลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
 71. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง จังหวัดนราธิวาส
 72. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาวะ จังหวัดนราธิวาส
 73. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต๊ะเด็ง ตำบลโต๊ะเด็ง จังหวัดนราธิวาส
 74. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 75. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 76. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริโก๋ จังหวัดนราธิวาส
 77. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ ตำบลสากอ จังหวัดนราธิวาส
 78. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส จังหวัดนราธิวาส
 79. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาเสมัส จังหวัดนราธิวาส
 80. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูโยะ จังหวัดนราธิวาส
 81. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ จังหวัดนราธิวาส
 82. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก จังหวัดนราธิวาส
 83. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต จังหวัดนราธิวาส
 84. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต จังหวัดนราธิวาส
 85. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิ๊ต จังหวัดนราธิวาส
 86. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบออก จังหวัดนราธิวาส
 87. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอ จังหวัดนราธิวาส
 88. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส
 89. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส
 90. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปอ ตำบลบางปอ จังหวัดนราธิวาส
 91. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ จังหวัดนราธิวาส
 92. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ จังหวัดนราธิวาส
 93. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส
 94. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส
 95. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ จังหวัดนราธิวาส
 96. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังตายอ จังหวัดนราธิวาส
 97. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู จังหวัดนราธิวาส
 98. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด จังหวัดนราธิวาส
 99. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรือซอ ตำบลแว้ง จังหวัดนราธิวาส
 100. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง จังหวัดนราธิวาส
 101. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอแล ตำบลเอราวัณ จังหวัดนราธิวาส
 102. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตำเสา จังหวัดนราธิวาส
 103. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนูโระ ตำบลโละจูด จังหวัดนราธิวาส
 104. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ดง จังหวัดนราธิวาส
 105. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ จังหวัดนราธิวาส
 106. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะหอ ตำบลแม่ดง จังหวัดนราธิวาส
 107. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก ตำบลกายูคละ จังหวัดนราธิวาส
 108. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโล๊ะจูด จังหวัดนราธิวาส
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด