Home : แพคเกจ : วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ปอดบวม

รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล 2564 โรงพยาบาลราชวิถี

รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการ “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล 2564” เริ่ม 3 พ.ค. – 31 ส.ค. 64 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น!
 
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลราชวิถี ปกส T: 022062900 T: 02 354 8108 T: 02 644 7000
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 13/03/2564 View: 1,468
รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล 2564 โรงพยาบาลราชวิถี  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ปอดบวม วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ปอดบวม Healthserv.net
 รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการ "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล 2564" เริ่ม 3 พ.ค. - 31 ส.ค. 64 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น!
ณ ชั้น 1 ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี
เวลา 09.00 - 15.00 น.
เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประจำตัวประชาชน
*หมายเหตุ : ลงทะเบียนจองคิวตามข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เลยครับ (ภาพในคอมเมนต์)
------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลราชวิถี
โทร. 02 206 2900 ต่อ 40613 หรือ 40614 (ในวันเวลาราชการ)
รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล 2564 โรงพยาบาลราชวิถี  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ปอดบวม วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ปอดบวม Healthserv.net
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลราชวิถี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลราชวิถี ปกส

2 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.02 206 2900, 02 354 8108, 02 644 7000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com