ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

T2C ท่อมชงชา จ.เลย ศูนย์เรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร กัญชา กัญชง

T2C ท่อมชงชา จ.เลย ศูนย์เรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร กัญชา กัญชง HealthServ.net

ศูนย์เรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้ชื่อร้าน ท่อมชงชา Tomchongcha shop T2C โดยมีที่มาจาก ท่อม หมายถึงกระท่อม ชง หมายถึงกัญชง ชา หมายถึงกัญชา ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้เปิดดำเนินการนำร่องเป็นแห่งแรกของจังหวัดเลย

T2C ท่อมชงชา จ.เลย ศูนย์เรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร กัญชา กัญชง ThumbMobile HealthServ.net
T2C ท่อมชงชา จ.เลย ศูนย์เรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร กัญชา กัญชง HealthServ
 
       28 มิ.ย.64 ที่ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ”ท่อมชงชา” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย  นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด "ท่อมชงชา" โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานและวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นแหล่งปลูกกัญชาที่ได้รับอนุญาตและผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีส่วนประกอบจากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดร่วมวางจำหน่ายสาธิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 
        นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า  ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด “ท่อมชงชา Tomchongcha shop T2C ในวันนี้ รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายสมุนไพร กัญชาทางการแพทย์ และเศรษฐกิจ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกกฎหมาย 

       กัญชาเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรที่เก่าแก่ ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยากัญชาที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยจากสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ  มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกว่า 300 กลุ่ม เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาผลิตเป็นน้ำมันกัญชา และส่วนผสมของยากัญชาแผนไทย  รวมถึงต่อยอดให้เกิดการศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขตสุขภาพที่ 8 เป็นเขตที่มีการขับเคลือนการดำเนินงานตามนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ด้วยความเอาใจใส่ ของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง กระทรวงก็มีการดำเนินงานแก้ไขกฎหมาย กำหนดมาตรฐานเพื่อให้ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภคปลอดภัย 

 
       นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์และเพื่อสร้างเศรษฐกิจสู่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ส่วนของกัญชา กัญชง ดังต่อไปนี้ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕   และมีประกาศให้สามารถใช้กัญชาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์โดยผลิตในโรงมาที่ได้มาตรฐาน

       ในส่วนของอาหารสามารถทำได้เฉพาะการจำหน่ายแบบพร้อมทาน ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันโดยตรง ทั้งนี้ต้องเป็นกัญชาที่ได้มาจากแหล่งปลูกที่ถูกกฏหมาย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการ Service Plan สาขากัญชา ได้มียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การใช้ประโยชน์ การสร้างรายได้ครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8

       วันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย มีเป้าหมายส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาต่อยอดให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้มีสถานที่เพื่อดำเนินการทั้งวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สาธิต แลกเปลี่ยนและเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้ชื่อร้าน ท่อม ชงชา Tomchongcha shop T2C โดยมีที่มาจาก ท่อม หมายถึงกระท่อม ชง หมายถึงกัญชง ชา หมายถึงกัญชา ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้เปิดดำเนินการนำร่องเป็นแห่งแรกของจังหวัดเลย
T2C ท่อมชงชา จ.เลย ศูนย์เรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร กัญชา กัญชง HealthServ
 

 
       โดยกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งชมผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยนำวัตถุดิบกัญชาที่ปลูกในพื้นที่ จ.เลย และใกล้เคียงมาแปรรูปเป็นอาหาร เครื่องดื่ม โดยวันนี้มีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพจากวิสาหกิจซึ่งเป็นแหล่งปลูกกัญชาที่ได้รับอนุญาตจำนวน 3 แห่ง จาก 6 แห่งที่ได้รับอนุญาตปลูกอย่างถูกกฎหมายของจังหวัดเลย ได้แก่

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน 
2. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูอ่าง
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน และผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีส่วนประกอบจากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่   

1. ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร HERO LOEI
2. ร้านเลยดานัง 
3. ร้านเมี่ยงเครือข่าย อำเภอหนองหิน
 
       ทั้งนี้ทางจังหวัดเลย และเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาการ และเครือข่ายวิสาหกิจกลุ่มผู้ปลูกกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์และเพื่อสร้างเศรษฐกิจ รวมถึงส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบจากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด และการจัดตั้งร้านท่อมชงชาเพื่อกระจายโอกาสและสร้างรายได้กับผู้ประกอบการ


ประชาสัมพันธ์เลย 
T2C ท่อมชงชา จ.เลย ศูนย์เรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร กัญชา กัญชง HealthServ
T2C ท่อมชงชา จ.เลย ศูนย์เรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร กัญชา กัญชง HealthServ
T2C ท่อมชงชา จ.เลย ศูนย์เรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร กัญชา กัญชง HealthServ
T2C ท่อมชงชา จ.เลย ศูนย์เรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร กัญชา กัญชง HealthServ
T2C ท่อมชงชา จ.เลย ศูนย์เรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร กัญชา กัญชง HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด