× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ใครบ้างที่มีสิทธิตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! (ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค)

ใครบ้างที่มีสิทธิตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! (ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค)
ใครบ้างที่มีสิทธิตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! (ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค)

โดยสิทธิในการตรวจคัดกรองโควิด-19 ไม่ได้จำกัดเฉพาะ ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ใช้สิทธิประกันสังคม หรือสวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง หากเข้าเกณฑ์เสี่ยงตามที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

“สปสช. ขอย้ำว่า "สิทธิการตรวจคัดกรอง COVID-19" เป็นสิทธิของคนไทยทุกคน ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิบัตรทอง แต่รวมทั้งสิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ และสิทธิสุขภาพอื่นๆ สปสช. ขอเชิญชวนประชาชนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง รีบไปรับการตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 โดยเร็วที่สุด ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐ และหากพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ก็จะได้รับการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน”
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ผู้ที่มีสิทธิตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! (ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค)

มีประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ (มีความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • เดินทางมาจากเขตติดโรค/พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
 • ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค/ พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
 • สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย/ผู้ป่วยยืนยัน
 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์)

มีอาการโควิด-19

 • มีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
 • มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
 • จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
 • หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

ท่านเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ ที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้หรือไม่?

 • ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยโควิด-19
 • เป็นบุคลากรทางการแพทย์
 • เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
 • เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

หากเข้าเกณฑ์เสี่ยง ควรปฏิบัตตนดังนี้

 1. เว้นระยะห่าง
 2. ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย
 3. เดินทางโดยรถส่วนตัว
 4. สแกน QR Code หรือ คลิกลิงค์ ไปตรวจสอบรพ.ตามสิทธิ 

เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ

โดยสิทธิในการตรวจคัดกรองโควิด-19 ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ใช้สิทธิประกันสังคม หรือสวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง หากเข้าเกณฑ์เสี่ยงตามที่กำหนด 

แนวทางการดูแลตนเอง ให้ห่างไกลโควิด

ปฏิบัติดังนี้ 
 • เว้นระยะห่างทางสังคม1-2 เมตร
 • หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนหรือพื้นที่แออัด
 • ล้างมีอบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนกินอาหาร หรือหลังหยิบจับสิ่งของ
 • กินอาหารปรุงสุก สะอาด
 • ใช้ข้อนกลาง
 • ใช้ภาชนะอาหารหรือแก้วน้ำของตนเองเท่านั้น
 • เมื่อกินอาหารหรือดื่มน้ำ
 • สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
 • ปิดปากและจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจามโดยยกข้อศอกขึ้นปิดปาก หรือใช้กระดาษทิชซู
 • งดการสัมผัส ตา จมูก และปาก ด้วยมือเปล่า
 • ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
ที่มา: ศูนย์ข้อมูล Covid-19, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 7 เมษายน 2564
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.
 
ใครบ้างที่มีสิทธิตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! (ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค)
ใครบ้างที่มีสิทธิตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! (ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค)
ใครบ้างที่มีสิทธิตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! (ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค)
ใครบ้างที่มีสิทธิตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! (ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค)
ใครบ้างที่มีสิทธิตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! (ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค)
ข้อมูล/ภาพจาก

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)