× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หาเตียงโควิด สายด่วน 1669 , 1668 ,1330 หรือที่ Line @sabaideebot

หาเตียงโควิด สายด่วน 1669 , 1668 ,1330 หรือที่ Line @sabaideebot
หาเตียงโควิด สายด่วน 1669 , 1668 ,1330 หรือที่ Line @sabaideebot

อัพเดตล่าสุด เพิ่มไลน์ Line @sabaideebot ประสานช่วยผู้ติดเชื้อที่ยังหาเตียงรักษาไม่ได้ พร้อมจัดหา Hospitel รองรับ

อัพเดตล่าสุด เพิ่มไลน์ Line @sabaideebot
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำสายด่วนเฉพาะกิจกรมการแพทย์ 1668 ทำงานคู่ขนานกับสายด่วนสปสช. 1330 เพื่อให้บริการผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ที่ยังไม่สามารถเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย COVID-19 และประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาล
กรมการแพทย์ 11 เมษายน 64

สายด่วน 1668 ช่วยผู้ติดเชื้อหาเตียง โดยกรมการแพทย์

          กระทรวงสาธารณสุข จับมือโรงเรียนแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตำรวจ-กลาโหม และโรงพยาบาลเอกชน  เตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ประสานส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่ายหรือข้ามเครือข่ายได้ เปิดสายด่วน 1668 ประสานช่วยผู้ติดเชื้อที่ยังหาเตียงรักษาไม่ได้ พร้อมจัดหา Hospitel รองรับเพิ่มอีก 1,000 เตียง และโรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) 450 เตียง ภายในสัปดาห์นี้

กรมการแพทย์ ระบุว่าการบริหารจัดการเตียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการดำเนินการร่วมกันภายใต้ 5 เครือข่าย ได้แก่
  • กรมการแพทย์
  • โรงเรียนแพทย์
  • กรุงเทพมหานคร
  • ตำรวจ-กลาโหม
  • โรงพยาบาลเอกชน
โดยจัดทำข้อมูลเตียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนในการรับผู้ติดเชื้อ ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน มีจำนวนเตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิดอีกเกือบ 300 เตียง
 
          “แนวคิดการบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้นโยบายว่า ผู้ติดเชื้อโควิดทุกรายควรได้รับการรักษาในโรงพยาบาล และมีข้อตกลงกันในเครือข่ายว่า โรงพยาบาลที่ตรวจพบเชื้อโควิดต้องดำเนินการประสานในเครือข่าย เพื่อให้ผู้ป่วยทุกรายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ดังนั้น ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเอกชน หากตรวจพบเชื้อแล้วไม่มีเตียงรองรับ สามารถประสานส่งต่อในเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน หรือส่งต่อข้ามเครือข่ายได้ ซึ่งเป็นหลักการที่ตกลงกันมา 1 ปีแล้ว”นายแพทย์สมศักดิ์กล่าว
 

Hospitel พร้อมรองรับ

        ทั้งนี้ ในการจัดหาเตียงให้เพียงพอรองรับผู้ป่วย กรมการแพทย์และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการจัดหา Hospitel คือ ใช้ห้องพักโรงแรมทำเป็นโรงพยาบาล เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยซึ่งขณะนี้จัดหาได้แล้ว 800 เตียง และจะหาเพิ่มเป็น 1,000 เตียง ภายใน 1-2 วันนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม 450 เตียงในสัปดาห์นี้ เพื่อแก้ปัญหาไม่มีเตียง ทางสถาบันเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ รับผู้ป่วยได้ทันทีวันนี้ 40 เตียง

1668 ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อหาเตียง

นอกจากนี้ ยังได้เปิดบริการสายด่วนกรมการแพทย์ 1668 ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีเตียงรักษา อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชน ประเมินความเสี่ยงของตนเอง ก่อนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ที่ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลราชวิถี หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงให้เข้ารับการตรวจ ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองหรือปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความแออัดในการรอรับบริการ

กรมการแพทย์
10 เมย 64
หาเตียงโควิด สายด่วน 1669 , 1668 ,1330 หรือที่ Line @sabaideebot
ข้อมูล/ภาพจาก

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)