กระทรวง อว.เตรียมโรงพยาบาลสนาม 23 แห่ง 7,530 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิดระบาดสงกรานต์ 64

Apr 12, 2021 275

ผู้ติดเชื้อโรคโควิดในรอบการระบาดครั้งนี้ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก จะมีเฉพาะจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมาก ซึ่ง อว. ได้จัดเตรียมทั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ติดเชื้อ และโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์สำหรับผู้ป่วยหนัก ขณะนี้กระทรวง อว. ได้เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้แล้วกว่า 7,530 เตียงซึ่งได้มีการประสานงานในภาพรวมของประเทศด้วยแล้ว - นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กระทรวง อว.เตรียมโรงพยาบาลสนาม 23 แห่ง 7,530 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิดระบาดสงกรานต์ 64  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x590 px
โรงพยาบาลสนามในเครือข่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่พร้อมดำเนินการมี 23 แห่ง จำนวน 7,530 เตียง ได้แก่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

1. มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 470 เตียง
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 470 เตียง
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันนทา ที่ศูนย์สมุทรสงคราม จำนวน 50 เตียง
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 360 เตียง

ภาคกลาง

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ศูนย์การศึกษา อ.เดิมบางนางบวช จำนวน 100 เตียง
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่หอพักนักศึกษา จำนวน 50 เตียง
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ที่หอประชุมใหญ่ จำนวน 350 เตียง
 

ภาคเหนือ

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่หอพักหญิง 5 จำนวน 100 เตียง
9. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวง จำนวน 200 เตียง
10. มหาวิทยาลัยพะเยา ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 80 เตียง
11. มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จำนวน 40 เตียง
12. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 420 เตียง
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่หอประชุม จำนวน 800 เตียง
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 240 เตียง
15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 72 เตียง
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่อาคาร 80 พรรษา จำนวน 200 เตียง
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อยจำนวน 1,030 เตียง
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่อาคารพนมพิมานและหอพักนักศึกษาจำนวน 320 เตียง
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่หอประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ และหอพักนักศึกษา จำนวน 638 เตียง
 

ภาคใต้

20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 750 เตียง
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่อาคารโกเมน จำนวน 110 เตียง
22. มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและภูมิปัญญาพนางตุง จำนวน 500 เตียง
23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่โรงพยาบาลท่าโนงข้าง อ.พุนพิน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อ.พุนพิน และโรงพยาบาล สต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย รวมจำนวน 180 เตียง

จากข่าว ‘เอนก’ สั่ง อว.เปิดโรงพยาบาลสนามอีก 7,530 เตียง เต็มที่ทุกจังหวัด พร้อมรับผู้ป่วยโควิดเพิ่ม - มติชน 12 เมย 64
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com