ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6

ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6 HealthServ.net
ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6 ThumbMobile HealthServ.net

เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีมาตรฐาน มีการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ นวัตรกรรม พร้อมบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าของบริษัทและโรงพยาบาล

ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6 HealthServ

21 กันยายน  2565 - เมืองไทยประกันชีวิต ได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 เพื่อเป็นเกียรติให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา ที่มีมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ การมีพัฒนาการด้านการบริการ นวัตกรรม และวิทยาการ น่ายกย่อง  อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และโรงพยาบาลคู่สัญญา 341 แห่งทั่วประเทศ  มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัย  โรงพยาบาล และบริษัทฯ เพื่อเป้าหมายสำคัญเดียวกันคือ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

โครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 จัดขึ้นในปี 2565 นี้ นับเป็นปีที่ 6 ณ Gaysorn Urban Resort 

สำหรับพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีขึ้นมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา


ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6 HealthServ

รางวัลต่างๆ มีดังนี้


รางวัลเกียรติยศสูงสุด  “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021” 
 
โดยมาจากจากคณะกรรมการและผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อบริการในทุกด้านโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมสุงสุดในปี 2021 ได้แก่ “โรงพยาบาลกรุงเทพ”

 

รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า “Customer Centric Award”
 

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ มุ่งลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ได้แก่ 
 

โรงพยาบาลขนาดใหญ่  
 
อันดับ 1  - Gold Award     ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 
อันดับ 2  - Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 
อันดับ 3  - Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสินแพทย์
 
โรงพยาบาลขนาดกลาง
 
อันดับ 1  -  Gold Award     ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 
อันดับ 2  -  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลลานนา
 
อันดับ 3  -  Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
 
 
 


รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ “Creativity Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ได้แก่ 
 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
 
อันดับ 1  -  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลเมดพาร์ค 
 
อันดับ 2  -  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
อันดับ 3  -  Bronze Award ได้แก่  โรงพยาบาลเวชธานี
 
โรงพยาบาลขนาดกลาง 
 
อันดับ 1  -  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลปิยะเวท
 
อันดับ 2  -  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 
 
อันดับ 3  -  Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ “Commitment to Success Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มุ่งมั่นในการให้บริการ ได้แก่ 
 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
 
อันดับ 1  -  Gold Award     ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
 
อันดับ 2  -  Silver Award    ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
 
อันดับ 3  -  Bronze Award  ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1 
 
โรงพยาบาลขนาดกลาง 
 
อันดับ 1  -  Gold Award      ได้แก่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
อันดับ 2  -  Silver Award     ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาราม 
 
อันดับ 3  -  Bronze Award   ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2  
 
 
 

รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร “Collaboration Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีการทำงานเป็นกระบวนการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ได้แก่ 
 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
 
อันดับ 1  -  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
 
อันดับ 2  -  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
อันดับ 3  -  Bronze Award  ได้แก่ โรงพยาบาลสินแพทย์
 
โรงพยาบาลขนาดกลาง 
 
อันดับ 1  -  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 
อันดับ 2  -  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชล
 
อันดับ 3  -  Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
 รางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award”

มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มอบการดูแลในการใช้บริการและลดระยะเวลารอรับบริการของลูกค้า ในการรอออกจากโรงพยาบาล ในวันกลับบ้าน ได้แก่ 
 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
 
อันดับ 1  -  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลนนทเวช
 
อันดับ 2  -  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง
 
อันดับ 3  -  Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
 
โรงพยาบาลขนาดกลาง 
 
อันดับ 1  -  Gold Award    ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 
อันดับ 2  -  Silver Award   ได้แก่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์
 
อันดับ 3  -  Bronze Award ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
ข้อมูลรายงานอันดับจากนิตยสารการเงินการธนาคาร
 

รพ.กรุงเทพ คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด The Ping Gold และอีก 2 รางวัลอันดับ 1 Gold Award LINK

รพ.กรุงเทพ คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด The Ping Gold และอีก 2 รางวัลอันดับ 1 Gold Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.กรุงเทพ คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด The Ping Gold และอีก 2 รางวัลอันดับ 1 Gold Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ. กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ คว้ารางวัลเกียรติยศสูงสุด The Ping Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards พร้อม สองรางวัลอันดับ 1 Gold Award ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ และด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดย พญ. เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 และผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพ เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติยศ

รพ.เมดพาร์ครับรางวัลชนะเลิศ Creativity Gold Award LINK

รพ.เมดพาร์ครับรางวัลชนะเลิศ Creativity Gold Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.เมดพาร์ครับรางวัลชนะเลิศ Creativity Gold Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.เมดพาร์ค รับรางวัลชนะเลิศ Creativity Gold Award ในโครงการ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6 ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จัดขึ้นเพื่อเชิดชูพันธมิตรทางธุรกิจ จากการส่งโครงการ Brachytherapy for Prostatic Cancer และโครงการไม้เท้าอัจฉริยะ Smart Cane for Parkinsonism เข้าประกวด

รพ.สินแพทย์ รามอินทรา รับ 2 รางวัล Customer Centric Award และ Collaboration Award LINK

รพ.สินแพทย์ รามอินทรา รับ 2 รางวัล Customer Centric Award และ Collaboration Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.สินแพทย์ รามอินทรา รับ 2 รางวัล Customer Centric Award และ Collaboration Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ได้รับ Hospital Award เป็นจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ "Customer Centric Award" และ "Collaboration Award" โดยมี นพ. เฉลิมพล นุกูลกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา และ คุณ พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เครือโรงพยาบาลสินแพทย์ รับมอบรางวัล

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล Creativity Silver Award LINK

รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล Creativity Silver Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล Creativity Silver Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล “Creativity Silver Award” โดยมีนายแพทย์ อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็นตัวแทนในนามของโรงพยาบาลรับรางวัลฯ

รพ.รามคำแหง ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Award LINK

รพ.รามคำแหง ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.รามคำแหง ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
โรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับรางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award” กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดย ทพ.เจิมพล ภูมิตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามคำแหง เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัลจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

รพ.โอเวอร์บรุ๊ค ได้รับรางวัล Bronze Award ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Award LINK

รพ.โอเวอร์บรุ๊ค ได้รับรางวัล Bronze Award ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.โอเวอร์บรุ๊ค ได้รับรางวัล Bronze Award ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ Caring Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้รับรางวัล Bronze Award ด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award” ในงาน Muang Thai life Assurance Hospital Awards 2021 โดยมี พว.พัขรินทร์ ผาทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และพัชราภรณ์ วงศ์ชัย หัวหน้าแผนกประสานการแพทย์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล

รพ.สมิติเวช ศรีราชา รับรางวัล Customer Centric BRONZE AWARD LINK

รพ.สมิติเวช ศรีราชา รับรางวัล Customer Centric BRONZE AWARD ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.สมิติเวช ศรีราชา รับรางวัล Customer Centric BRONZE AWARD ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
สมิติเวช ศรีราชา รับรางวัล Customer Centric BRONZE AWARD จาก Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2021 ในฐานะที่ เป็นโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ใส่ใจและเข้าใจ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยมี รศ.นพ.อัษฎา ตียพันธ์ ผู้อำนวยการ รพ.สมิติเวช ศรีราชา เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล

รพ.เอกชล รับรางวัล Collaboration Award LINK

รพ.เอกชล รับรางวัล Collaboration Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.เอกชล รับรางวัล Collaboration Award ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
โรงพยาบาลเอกชล เข้ารับรางวัลด้าน “Collaboration Award” ซึ่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีการทำงานเป็นกระบวนการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยมี ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกชล เป็นผู้รับรางวัล

เครือรพ.บางปะกอก 3 แห่ง คว้า 3 รางวัล Gold Award 2 รางวัล และ Bronze Award 1 รางวัล LINK

เครือรพ.บางปะกอก 3 แห่ง คว้า 3 รางวัล Gold Award 2 รางวัล และ Bronze Award 1 รางวัล ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
เครือรพ.บางปะกอก 3 แห่ง คว้า 3 รางวัล Gold Award 2 รางวัล และ Bronze Award 1 รางวัล ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก 3 โรงพยาบาลได้แก่ รพ.บางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล รพ.ปิยะเวท และ รพ.บางปะกอกรังสิต2 คว้า 3 รางวัล เป็น Gold Award 2 รางวัล และ Bronze Award 1 รางวัล โดยมี นายแพทย์วิชัย เดชะทัตตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต2 พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับรางวัล

รพ.ปิยะเวท รับรางวัล Creativity Gold Award ด้านการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ LINK

รพ.ปิยะเวท รับรางวัล Creativity Gold Award ด้านการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
รพ.ปิยะเวท รับรางวัล Creativity Gold Award ด้านการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ ประกาศผลรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2021 ครั้งที่ 6
โรงพยาบาลปิยะเวท รับรางวัลชนะเลิศด้านการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ Creativity Gold Award มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับรางวัล Gold Award - Commitment to Success

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล Commitment to Success Gold Award จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล MUANG THAI LIFE ASSURANCE HOSPITAL AWARDS 2021 ในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 ณ The Crystal Box ชั้น 19 Gaysorn Urban Resort เวลา 13.00 - 15.30 น.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด