ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รวมรายชื่อศูนย์เวลเนส (Wellness Center) 5 ประเภท รับรองโดย กรมการแพทย์แผนไทยฯ

รวมรายชื่อศูนย์เวลเนส (Wellness Center) 5 ประเภท รับรองโดย กรมการแพทย์แผนไทยฯ HealthServ.net
รวมรายชื่อศูนย์เวลเนส (Wellness Center) 5 ประเภท รับรองโดย กรมการแพทย์แผนไทยฯ ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานเวลเนส จาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ล่าสุด ณ พฤษภาคม 2566) โดยกรมฯ หวังว่าแนวคิดศูนย์เวลเนส (Wellness Center) และมาตรฐาน จะช่วยยกระดับผู้ประกอบการ 5 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับเวลเนส จะมีคุณภาพมาตรฐานในการให้บริการกับประชาชน ส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่เส้นทางการเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical and Wellness Tourism เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) หรือศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ต่อไป

รวมรายชื่อศูนย์เวลเนส (Wellness Center) 5 ประเภท รับรองโดย กรมการแพทย์แผนไทยฯ HealthServ
“ศูนย์เวลเนส (Wellness Center)” มีแนวคิดการขับเคลื่อนสุขภาพให้เกิด “For All Well-Being”  โดยคำนึงถึงขอบเขตปัจจัยด้านบุคคลสังคม เศรษฐกิจ ประชากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตัวกำหนดสถานะทางสุขภาพ ของบุคคลหรือประชากร เรื่องสุขภาพจึงมิใช่บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งมีภาคีสุขภาพที่เกี่ยวข้อง หลากหลาย ภาคีสุขภาพที่เกี่ยวช้องกับเวลเนสประกอบด้วยกิจการดังนี้ (1) สถานที่พักนักท่องเที่ยวคือโรงแรมและ รีสอร์ท (2) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร (3) สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ (4) สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ และ (5) สถานพยาบาล ในสภาวะการณ์สุขภาพที่เปลี่ยนแปลง ทิศทางการดูแลสุขภาพ ปรับไปสู่ทิศทางการส่งเสริม และสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มุ่งหมายการพัฒนาและส่งเสริม ให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาสุขภาพร่วมสมัย โดยเฉพาะช่วงนโยบายการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศูนย์เวลเนสจะเป็นนวัตกรรมสุขภาพร่วมกันขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่ดีเพื่อทุกคน 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ประกอบการจะมีการยกระดับ กิจการเป็นศูนย์เวลเนสโดยหนังสือเกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนสจะเป็นแนวทางให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจอีกเล่ม ในการส่งเสริมให้กิจการที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพ ผู้ประกอบการกิจการต่างๆ เกิดความ ตระหนักในการนำองค์ความรู้สุขภาพมาปรับปรุงกิจการและกิจกรรมดูแลสุขภาพให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ มีสุขภาพที่ดีอีกทั้งมีการบริหารองค์กรให้บุคลากรและพนักงานมีความรู้และทักษะ รวมทั้งออกแบบสิ่งแวดล้อม ทางสังคมและกายภาพให้เอื้อต่อการส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ทั้งต่อผู้ประกอบการ และผู้รับบริการหรือผู้บริโภค ส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่เส้นทางการเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical and Wellness Tourism เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) หรือศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ต่อไป [เกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส]
 

ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) ที่รับรองโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 
1 คลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลระยอง(Thai Traditional Medicine Rayong Hospital)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 138 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล ท่าประดู่ เขต/อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง  21100
โทร : 038-611104
 
2 คิดถึง ณ เชียงคาน นวดเพื่อสุขภาพ
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 276 หมู่ที่ 2 แขวง/ตำบล เชียงคาน เขต/อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย  42110
โทร : 084-4252463
 
3 คุซัทสึ ออนเซ็น สปา(Kusatsu onsen spa)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 97/15 หมู่ที่ 5 แขวง/ตำบล ห้วยกะปิ เขต/อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี  20130
โทร : 038-198999,062-5909111
 
4 ชิดชนกคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์(Chidchanok Thai Traditional Medicine Clinic)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 306/3 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล ทางเกวียน เขต/อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง  21110
โทร : 063-3651565,038-015800
 
5 ชีวาดีคลีนิกการแพทย์แผนไทย(Jeeva - D Clinic thai traditional medical)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 531 หมู่ที่ 2 แขวง/ตำบล เชียงคาน เขต/อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย  42110
โทร : 081-3772499
 
6 ซี ซีคเกอร์ กระบี่ รีสอร์ท(Sea Seeker Krabi Resort)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 963 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่  81000
โทร : +66 75 817777
 
7 ณสุข เวลเนส รีสอร์ท(Na Sook Wellness Resort )
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย อ่าวน้ำเมาพัฒนา4 ถนน - แขวง/ตำบล ไสไทย เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่  81000
โทร : 075680411
 
8 ณสุข เวลเนส รีสอร์ท(Na Sook Wellness Resort)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ไสไทย เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่  81000
โทร : 075680411
 
9 ดิ โอลด์ เชียงคาน บูติกโฮเทล(The Old Chiangkhan Boutique Hotel)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 288 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เชียงคาน เขต/อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย  42110
โทร : 042-822119 , 088-3403999
 
10 ทูลานี รีสอร์ท กุยบุรี(Tolani Resort Kuiburi)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 52 หมู่ที่ 13 แขวง/ตำบล อ่าวน้อย เขต/อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77210
โทร : 032 510 466 / 084 466 5553
 
 
11 ธยาน(Dhyana)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 288 289 298 299 หมู่ที่ 2 ซอย นาจอมเทียน 20 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี  20180
โทร : 033-098888
 
12 นภัสศิริคลินิกการแพทย์แผนจีน(์NAPUTSIRI CLINIC)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 101/44 หมู่ที่ 2 แขวง/ตำบล ห้วยทับมอญ เขต/อำเภอ เขาชะเมา จังหวัด ระยอง  21110
โทร : 090-2520223
 
13 นาคามันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Nakamanda Resort & Spa)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 126 หมู่ที่ 3 แขวง/ตำบล หนองทะเล เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่  81000
โทร : 075628200
 
14 บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด(Nongnooch Village co.,ltd.)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 7 แขวง/ตำบล นาจอมเทียน เขต/อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี  20250
โทร : 038238061
 
15 บริษัท เวสต์ แลนด์ เฮิร์บ (ไทยแลนด์) จำกัด(West land herb (Thailand) CO.,LTD)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 127 หมู่ที่ 5 แขวง/ตำบล แคมป์สน เขต/อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์  67280
โทร : 0840404440
 
16 บริษัท แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ จำกัด(Bangkok Anti-Aging Center)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 3 ซอย ประมวลสุข ถนน สุทธิสารวินัจฉัย แขวง/ตำบล สามเสนนอก เขต/อำเภอ เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร  10310
โทร : 022772818
 
17 บ้านสวนนวดไทย( Garden House Thai Massage)
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 89 ถนน ชวาลานอก แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี  34000
โทร : 045243434
 
18 บ้านเรือนไม้ นวดแผนไทย สปา(Ban Ruan Mai Massage Spa)
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 99 หมู่ที่ - หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน พิพัฒน์มงคล แขวง/ตำบล เมือง เขต/อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย  42000
โทร : 086-2216710, 093-3874290
 
19 บ้านแม่ริมน้ำ(Baan Mae Rim Nam))
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 23 หมู่ที่ 1 แขวง/ตำบล บางกะเจ้า เขต/อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ  10130
โทร : 086-8104824 , 095-7618429
 
20 บ้านไทดำ(Ban Thai Dam)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ไผ่รอบ เขต/อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง จังหวัด พิจิตร  66190
โทร : 086-6274848
 
21 ปกาสัย รีสอร์ท(Pakasai Resort)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน คลองแห้ง แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่  81000
โทร : +66 (0)7563 7777,
 
22 ปลาวัน (PLA ONE)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 25/2 หมู่ที่ 2 แขวง/ตำบล บางยาง เขต/อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร  74110
โทร : 0969299102
 
23 ปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท(Panan Krabi Resort)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 945 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่  81000
โทร : +66 (0) 75 817 788
 
24 พาดี นวดเพื่อสุขภาพ(Pardee Massage)
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร เอส.เอ็น.อพาร์ตเม้นท์ ซอย 21 (รามคำแหง 24 แยก 20) ถนน เสรี 2 แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร  10240
โทร : 0969192299
 
25 ภูเรือ แซงค์ฌัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา(Phurua Sanctuary Resortt and Spa)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 216 หมู่ที่ 8 แขวง/ตำบล หนองบัว เขต/อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย  42160
โทร : 098-2893796
 
26 มนตาคลินิกการแพทย์แผนไทย(Monta Thai Traditional Medicine Clinic)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 345/3 หมู่ที่ 5 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เขาขาว เขต/อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช  80110
โทร : 0806999198
 
27 รวิวาริน รีสอร์ทแอนด์สปา(Rawi Warin Resort & Spa)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 139 หมู่ที่ 8 แขวง/ตำบล เกาะลันตาใหญ่ เขต/อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่  81150
โทร : 075607400
 
28 ริเวอร์แคว รีโซเทล (River Kwai RESOTEL)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 แขวง/ตำบล วังกระแจะ เขต/อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี  71150
โทร : 026425497
 
29 ริเวอร์แคว รีโซเทล (River Kwai RESOTEL)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 แขวง/ตำบล วังกระแจะ เขต/อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี  71150
โทร : 026425497
 
30 ริเวอร์แคว รีโซเทล (River Kwai RESOTEL)
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 55 หมู่ที่ 5 แขวง/ตำบล วังกระแจะ เขต/อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี  71150
โทร : 026425497
 
31 รีฟ บีช คลับ กระบี่(REEVE Beach Club Krabi)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 31/1 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่  81000
โทร : 093 631 7599
 
32 รีสอร์ท ฮวงจุ้ย บ้านภูเขา(Fengshui mountain resort)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 342 หมู่ที่ 3 ถนน มิตรภาพ​ แขวง/ตำบล มิตรภาพ เขต/อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี  18220
โทร : 036 200 545
 
33 ร้านสองเพ-ลา(Song Pe la cafe & Restaurant)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 764 หมู่ที่ 5 ถนน เลย-ด่านซ้าย แขวง/ตำบล เมือง เขต/อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย  42000
โทร : 083-924-9629
 
34 ร้านอาหาร โมลาโน (Molano Restaurant )
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 52 หมู่ที่ 13 แขวง/ตำบล อ่าวน้อย เขต/อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77210
โทร : 032 510 466 / 084 466 5553
 
35 ร้านอาหารบ้านทองเอก(Baan tongeak)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 26 หมู่ที่ - หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน ร่มเกล้า แขวง/ตำบล ตะพานหิน เขต/อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร  66110
โทร : 085-7287948
 
36 ร้านอาหารสยามบราสเซอรี(Siam Brasserie Restaurant )
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 3477 ถนน พระราม9 แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร  10250
โทร : 02-308-8388
 
37 ลีลาวดี(Leelavadee Thai Spa)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 129/27 หมู่ที่ 1 ถนน คีรีรัตน์ แขวง/ตำบล กุดป่อง เขต/อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย  42000
โทร : 086-2256641
 
38 ลือล้านนาสปา(Luelanna Spa)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 297 ถนน นาก่วม แขวง/ตำบล ชมพู เขต/อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง  52100
โทร : 0966933232
 
39 วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท (Wang Yao Riverside Resort )
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 314 หมู่ที่ 3 ถนน สาริกา - นางรอง แขวง/ตำบล สาริกา เขต/อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก  26000
โทร : 0661217525
 
40 วาริน สปา(WARIN SPA)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 139 หมู่ที่ 8 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เกาะลันตาใหญ่ เขต/อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่  81150
โทร : 075607499
 
41 วิน คลีนิก(wind clinic)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 154 หมู่ที่ - หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน ชยางกรู แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี  34000
โทร : 064-6654265
 
42 วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 6 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บางเจ้าฉ่า เขต/อำเภอ โพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง  14120
โทร : 092-2808129
 
43 วีแคร์ คลินิก (We care Clinic )
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 204/39 หมู่ที่ 5 แขวง/ตำบล มิตรภาพ เขต/อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี  18220
โทร : 0636394003
 
44 ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ์(Absolute Health Regenerative Medicine)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 53 หมู่ที่ - หมู่บ้าน/อาคาร อาคารUrbis ชั้น 3 ซอย ซ.ร่วมฤดี ถนน ถ.เพลินจิต แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร  10330
โทร : 02-651-5988
 
45 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี(At thai Traditional Health Promotion Center Singburi Provincial Health Office)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ถนน ถ.สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี แขวง/ตำบล ต้นโพธิ์ เขต/อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี  16000
โทร : 036-813-493 ต่อ 116
 
46 ศูนย์อภิบาลริเวอร์แควสหคลินิก(River Keaw Herbal Therapeutic center)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 111/12 หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ท่ามะขาม เขต/อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี  71000
โทร : 034-910605 , 093-124-7175
 
47 สหคลินิกเรเมดี้ แคนน์ โคราช(Remedy Cann Korat)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 725/2 หมู่ที่ - หมู่บ้าน/อาคาร โรงแรมเฮอร์มิเทจ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา  30000
โทร : 0969654615
 
48 สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 174 หมู่ที่ 5 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ดอนตะโก เขต/อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี  70000
โทร : 0659398539
 
49 หมอหญิงคลินิก(Morying Clinic)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 489,489/1.489/3 หมู่ที่ 4 แขวง/ตำบล แม่เหียะ เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่  50100
โทร : 053-105540
 
50 อัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (APSARA Beachfront Resort and Villa )
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 45 หมู่ที่ 2 แขวง/ตำบล คึกคัก เขต/อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา  82190
โทร : 0966548805
 
 

51 อโรคยา ปกาสัย สหคลินิก(Arokaya wellness sala At Pakasai resort)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 88 หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ปลายพระยา เขต/อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด กระบี่  81160
โทร : 075637777
 
52 อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ปริ้นซ์วิลล์ สปา)(Aonang Princeville Villa Resort & Spa (Princeville Spa))
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 164 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่  81000
โทร : 075637971-3
 
53 เซเว่นสปา ลักซูรี่(7Spa Luxury)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 7 หมู่ที่ 12 ซอย ทัพพระยา 10 ถนน ทัพพระยา แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี  20150
โทร : 0863353883
 
54 เดอะ ซีเครท การ์เดน สปา(The Secret Garden Spa)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 219 หมู่ที่ 5 แขวง/ตำบล อ่างทอง เขต/อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี  84330
โทร : 077243000
 
55 เดอะ นากา เทอเรส(The Naga Terrace)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 126 หมู่ที่ 3 แขวง/ตำบล หนองทะเล เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่  81000
โทร : 075628200
 
56 เดอะ ฟอเรสต์​ สปา (The Forest Spa @ Baan Souchada Resort and Spa)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 88 หมู่ที่ 8 แขวง/ตำบล หินซ้อน เขต/อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี  18110
โทร : 036 200 940
 
57 เดอะ เจนเทิล มาสสาจ แอนด์ สปา(The Gentle Massage and Spa)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 26/5 ซอย ซอย 5 ถนน นิมมานเหมินท์ แขวง/ตำบล สุเทพ เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่  50300
โทร : 0624255262
 
58 เดอะกราวด์ สเต็กเฮาส์(The Ground Steak House)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 15 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน นิเวศรัตน์ แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ  36000
โทร : 0985867038
 
59 เทวารัณย์เวลเนส(Devarana Wellness)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 1349 หมู่บ้าน/อาคาร โรงแรมดุสิตธานี ถนน เพชรเกษม แขวง/ตำบล ชะอำ เขต/อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี  76120
โทร : 032-520009
 
60 เทียนหอมนวดเพื่อสุขภาพ(Thianhom )
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 29/15 ซอย ดำรงค์มุกดา แขวง/ตำบล มุกดาหาร เขต/อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร  49000
โทร : 0629596449
 
 
61 เรือนสมุนไพรเชิงเฌอ(Choengcher Thai traditional Medicine Clinic)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 60/25 หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล เชิงเนิน เขต/อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง  21000
โทร : 0868291296
 
62 เลอ ชาร์ม สุโขทัย รีสอร์ท(Le Charme Sukhothai Resort)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 3 ถนน นาโพธิ์ – คีรีมาศ แขวง/ตำบล เมืองเก่า เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย  64210
โทร : 026425497
 
63 เลอ ชาร์ม สุโขทัย รีสอร์ท(Le Charme Sukhothai Resort)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
แขวง/ตำบล เมืองเก่า เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย  64210
โทร : 026425497
 
64 เลเจนด้า สุโขทัยรีสอร์ท (Legendha Sukhothai resort )
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 214 หมู่ที่ 3 แขวง/ตำบล เมืองเก่า เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย  64210
โทร : 026425497
 
65 เลเจนด้า สุโขทัยรีสอร์ท (Legendha Sukhothai resort )
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 214 หมู่ที่ 3 แขวง/ตำบล เมืองเก่า เขต/อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย  64210
โทร : 026425497
 
66 เฮลท์แฟมิลี่(Health Family)
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 5 แขวง/ตำบล ปลวกแดง เขต/อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง  21140
โทร : 082-896-7771
 
67 แคลร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์(Klaire Medical Center )
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 259/22 ซอย ปรีดีพนมยงค์ 15 ถนน สุขุมวิท 71 แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร  10110
โทร : 022270600
 
68 แสนภูดาษ สปา และนวดไทย(SANPUDARD SPA AND NUADTHAI)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 118-118/1 หมู่ที่ 4 แขวง/ตำบล ลาดขวาง เขต/อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา  24140
โทร : 099-198-9309
 
69 แสนภูดาษ สปา และนวดไทย(SANPUDARD SPA AND NUADTHAI)
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 118-118/1 หมู่ที่ 4 แขวง/ตำบล ลาดขวาง เขต/อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา  24140
โทร : 0991989309
 
70 แสนภูดาษ สหคลินิก
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 118-118/1 หมู่ที่ 4 แขวง/ตำบล ลาดขวาง เขต/อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา  24140
โทร : 099-198-9309
 
71 แสนภูดาษ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส คลับ (Sanpudard Health and Wellness Club)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 118-118/1 หมู่ที่ 4 แขวง/ตำบล ลาดขวาง เขต/อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา  24140
โทร : 099-198-9309
 
72 โคลเวอร์คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน(Clover TCM Clinic)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 6/1 ซอย สหกรณ์ ถนน มาบใหญ่ แขวง/ตำบล ทางเกวียน เขต/อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง  21110
โทร : 063-364-6222
 
73 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน(KRATHUMBEAN HOSPITAL)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 450/4 หมู่บ้าน/อาคาร อาคารชัยพัฒนาเวชชารักษ์ ชั้น3 แขวง/ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน เขต/อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร  74110
โทร : 082-494-6840
 
74 โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา(Sai Thongwattana Hospital)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 305 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน ท่ามะเขือ-ทุ่งทราย แขวง/ตำบล ทุ่งทราย เขต/อำเภอ ทรายทองวัฒนา จังหวัด กำแพงเพชร  62190
โทร : 055-862-208
 
75 โรงพยาบาลนิคมพัฒนา(Nikhompatana Hospital)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 17 หมู่ที่ 2 แขวง/ตำบล พนานิคม เขต/อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง  21180
โทร : 038-038050
 
76 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 3 (โรงพยาบาลนครท่าฉลอม)(Samut Sakhon Hospital 3(Nakhon Tha Chalom Hospital))
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 786 ถนน สุทธิวาตวิ๔ี แขวง/ตำบล ท่าฉลอม เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร  74000
โทร : -
 
77 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพง(Tapong Health Promoting Hospital)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 60/24 หมู่ที่ 12 แขวง/ตำบล ตะพง เขต/อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง  21100
โทร : 038-655-222
 
78 โรงพยาบาลอินทร์บุรี(INBURI HOSPITAL)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 37/7 หมู่ที่ 1 แขวง/ตำบล ทับยา เขต/อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี  16110
โทร : 084-8829390
 
79 โรงพยาบาลโพทะเล(Phothale Hospital)
ประเภทสถานพยาบาล 
เลขที่ 732 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล โพทะเล เขต/อำเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร  66130
โทร : 056-681115
 
80 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี(Navela Hotel & Convention Center)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 5 แขวง/ตำบล ดอนตะโก เขต/อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี  70000
โทร : 0622939795
 
 
 
81 โรงแรม เดอะ ซิลเวอร์ปาล์ม(The Silver Palm Wellness Resort)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 69 ซอย สงบสุข ถนน พระราม 9 แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร  10250
โทร : 023223679
 
82 โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท(Dusit Thani Krabi Beach Resort)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 แขวง/ตำบล หนองทะเล เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่  81000
โทร : 0857317855
 
83 โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท(Dusit Thani Krabi Beach Resort)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 แขวง/ตำบล *คลองขนาน เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่  81180
โทร : 0857317855
 
84 โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช ระยอง(Royal Phala Cliff Beach Rayong)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 241-242 หมู่ที่ 6 ถนน พลา แขวง/ตำบล พลา เขต/อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง  21130
โทร : 094-485-5286
 
85 โรงแรมศุภาลัยป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปา(Supalai Pasak Resort Hotel and Spa)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนน อดิเรกสาร แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี  18110
โทร : 0906569952
 
86 โรงแรมศุภาลัยป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปา(Supalai Pasak Resort Hotel and Spa)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนน อดิเรกสาร แขวง/ตำบล ท่าคล้อ เขต/อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี  18110
โทร : 090 656 9952
 
87 โรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซด์(Araya Resort Khongchiam Riverside)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 642 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล โขงเจียม เขต/อำเภอ โขงเจียม จังหวัด อุบลราชธานี  34220
โทร : 0923895231
 
88 โรงแรมอ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา(Aonang Princeville Villa Resort & Spa)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 164 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่  81000
โทร : 075-637971-3
 
89 โรงแรมอ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ปริ้นซ์วิลล์ สปา)(Aonang Princeville Villa Resort & Spa (Princeville Spa))
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 164 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่  81180
โทร : 075-637971-3
 
90 โรงแรมอ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไวท์ออคิด)(Aonang Princeville Villa Resort & Spa (White orchid Restaurant))
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 164 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่  81180
โทร : 075-637971-3
 
 
91 โรงแรมเซ็นทารา อุบล(Centara Ubon)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 355 หมู่ที่ 7 แขวง/ตำบล แจระแม เขต/อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี  34000
โทร : 045-319556
 
92 โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต(์Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ  10540
โทร : 02-131111
 
93 โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต(์Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ  10540
โทร : 02-131111
 
94 โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต(Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ 
เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ  10540
โทร : 02-131111
 
95 โฮมพุเตย ริเวอร์แคว รีสอร์ท(Home Phutoey River Kwai Hotspring)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8 แขวง/ตำบล ท่าเสา เขต/อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี  71150
โทร : 026425497
 
96 โฮมสเตย์บ้านกมลลักษณ์(Kamolluck Home Stay)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 472 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล บ้านบุ่ง เขต/อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร  66170
โทร : 089-8568945
 
97 ไร่สนสีแสด แอท ภูเรือ(Sonseesaed @ Phurua)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 
เลขที่ 172 หมู่ที่ 4 แขวง/ตำบล หนองบัว เขต/อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย  42160
โทร : 0897703187
 
98 ไร่สินทวี มวกเหล็ก สระบุรี(Sintawee Garden Restaurant & Bakery)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร 
เลขที่ 2089 แขวง/ตำบล มวกเหล็ก เขต/อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี  18220
โทร : 081 928 5079
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด