ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมควบคุมโรค แจงข้อกฏหมาย กรณีคนดังโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงโซเชี่ยล

กรมควบคุมโรค แจงข้อกฏหมาย กรณีคนดังโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงโซเชี่ยล Thumb HealthServ.net
กรมควบคุมโรค แจงข้อกฏหมาย กรณีคนดังโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงโซเชี่ยล ThumbMobile HealthServ.net

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงกรณีบุคคลที่มีชื่อเสียงได้มีการโพสต์ภาพ ข้อความ และคลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

          16 สิงหาคม 2566 นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) สังกัดกรมควบคุมโรค ขอชี้แจงกรณีบุคคลที่มีชื่อเสียงแชร์ข้อมูลที่เป็นกระแสข่าวในโลกออนไลน์ และมีผู้ร้องเรียนว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั้น

          สคอ. เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมาย รวมถึงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดการโพสต์ภาพ ข้อความ และคลิปวิดีโอดังกล่าวจึงเป็นความผิด

          ดังนั้นเพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจึงขอชี้แจงตามข้อกฎหมายมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม”

          จากข้อกฎหมายดังกล่าวจะเห็นว่า สาเหตุที่การโพสต์ภาพ ข้อความ และคลิปวิดีโอที่เป็นกระแสสังคมในขณะนี้ เป็นการกระทำความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีการแสดงชื่อ และภาพบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกับมีข้อความที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมาตรา 32 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังทำให้คนหันมาสนใจสินค้า มีผลเป็นการโน้มน้าวหรือชักจูงใจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 
          ทั้งนี้ ปัจจุบันมีระบบเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (TAS) โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนผ่านระบบดังกล่าวได้ และขอความร่วมมือจากประชาชนไม่โพสต์ภาพ ข้อความ หรือคลิปวิดีโอที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร. 0 2590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด