ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมวิทย์ฯ เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

กรมวิทย์ฯ เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ HealthServ.net
กรมวิทย์ฯ เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ThumbMobile HealthServ.net

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ครบทุกรายการตามมาตรฐานของประเทศไทย (มอก.) และมาตรฐานสากล (ASTM) เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

 
 
 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียว จัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ โดยผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนจำหน่าย นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เป็นสินค้าควบคุมตามมาตรฐาน มอก.

ดังนั้นเพื่อคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ครบทุกรายการตามมาตรฐานของประเทศไทย (มอก.) และมาตรฐานสากล (ASTM) เพื่อให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศมีห้องปฏิบัติการอ้างอิงในประเทศที่รองรับการทดสอบมาตรฐานได้ ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยของประเทศมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ตามยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 
 
 
กรมวิทย์ฯ เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ HealthServ
 นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่อว่า สำหรับรายการทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ มีหัวข้อคุณลักษณะ ดังนี้
 

ประสิทธิภาพการกรองแบคที่เรีย
เป็นการทดสอบเพื่อแสดงถึงความสามารถในการกรองอนุภาคของแบคที่เรียก่อโรค ซึ่งมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3 + 0.3 ไมครอน

ความแตกต่างของความดัน
เป็นการวัดแรงต้านในการหายใจผ่านหน้ากากอนามัย เพื่อแสดงถึงความสะดวกในการหายใจ ค่าความแตกต่างของความดันยิ่งต่ำยิ่งทำให้หายใจได้ง่าย

ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน
เป็นการทดสอบเพื่อแสดงถึงความสามารถในการกรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน

การลามไฟ
เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความเร็วในการลามไฟ ซึ่งหน้ากากอนามัยที่มีความปลอดภัยจะต้องเผาไหม้ช้า (CLASS 1 2 3.5 วินาที)

ความต้านของเหลวซึมผ่าน
เป็นการทดสอบเพื่อแสดงถึงความสามารถในการป้องกันการซึมผ่านของเหลวจากชั้นนอกถึงชั้นในของหน้ากากอนามัย โดยใช้เลือดสังเคราะห์เป็นของเหลวในการทดสอบการซึมผ่านที่ความดัน 80 มิลลิเมตรปรอท(mm! Ig) (ระดับที่1), 120 mml 1g (ระดับที่2) และ160 mmI1g (ระดับที่3)

การระคายเคือง
เป็นการทดสอบเพื่อตรวจการระคายเคืองทางผิวหนังของหน้ากากอนามัย 

การแพ้ทางผิวหนัง
เป็นการทดสอบเพื่อตรวจการกระตุ้นการเกิดการแพ้ทางผิวหนังของหน้ากากอนามัย


*ระดับที่ 1 หมายถึง ใช้งานทั่วไป
*ระดับที่ 2 หมายถึง ใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป
*ระดับที่ 3 หมายถึง ใช้งานด้านการแพทย์ในทางศัลยกรรม

 
       ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดการส่งตัวอย่างหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ได้ที่สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2589 9850-8 ต่อ 99954, 99955  และ 99419, 98482
กรมวิทย์ฯ เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ HealthServ
 
 
กรมวิทย์ฯ เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด