ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สมุทรสาคร

รพ.สต ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สมุทรสาคร HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตุลาคม 2565 รวม 37 แห่ง

รพ.สต ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สมุทรสาคร ThumbMobile HealthServ.net
 รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลนาดี  อ.เมืองสมุทรสาคร
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สมุทรสาคร(บ้านคอกกระบือ)  อ.เมืองสมุทรสาคร
รพ.สต.บ้านขอม  อ.เมืองสมุทรสาคร
รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม  อ.เมืองสมุทรสาคร
รพ.สต.บ้านบางปลา ตำบลบ้านเกาะ  อ.เมืองสมุทรสาคร
รพ.สต.บ้านกำพร้า ตำบลบางหญ้าแพรก  อ.เมืองสมุทรสาคร

 
รพ.สต.บางยาง  อ.กระทุ่มแบน
รพ.สต.บ้านคลองทองหลาง ตำบลคลองมะเดื่อ  อ.กระทุ่มแบน
รพ.สต.บ้านท่าเสา  อ.กระทุ่มแบน
รพ.สต.บ้านท้องคุ้ง ตำบลท่าเสา  อ.กระทุ่มแบน
รพ.สต.หนองนกไข่  อ.กระทุ่มแบน
รพ.สต.แคราย  อ.กระทุ่มแบน
รพ.สต.ท่าไม้  อ.กระทุ่มแบน
รพ.สต.ดอนไก่ดี  อ.กระทุ่มแบน
รพ.สต.คลองมะเดื่อ  อ.กระทุ่มแบน
รพ.สต.บ้านสวนหลวง  อ.กระทุ่มแบน
รพ.สต.บ้านรางปลาซิว ตำบลสวนหลวง  อ.กระทุ่มแบน
รพ.สต.สายสี่  อ.กระทุ่มแบน

 
รพ.สต.โรงเข้  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.บ้านคลองตัน ตำบลเกษตรพัฒนา  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.เกษตรพัฒนา  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.บ้านดอนสะแก  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.คลองตัน  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.บ้านรางช้างสี ตำบลหลักสอง  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.สวนส้ม  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.บ้านท่าแร้ง ตำบลอำแพง  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.หลักสอง  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.บ้านดอนโฆ ตำบลหนองบัว  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.หนองสองห้อง  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.เจ็ดริ้ว  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.โคกงูเห่า ตำบลยกกระบัตร  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.บ้านกลางนา  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.บ้านทำนบแพ้ว 4 ตำบลยกกระบัตร  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.บ้านคลองสองห้อง ตำบลหนองบัว  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.หลักสาม  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.บ้านทุ่งอินทรีย์ ตำบลหลักสาม  อ.บ้านแพ้ว
รพ.สต.บ้านช่องสาร  อ.บ้านแพ้ว
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด