ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดนครพนม ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.นครพนม

รพ.สต ในจังหวัดนครพนม ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.นครพนม Thumb HealthServ.net
รพ.สต ในจังหวัดนครพนม ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.นครพนม ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดนครพนม ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตุลาคม 2565 รวม 15 แห่ง

รพ.สต.ถ่ายโอนไปยังอบจ.นครพนม จำแนกตามอำเภอ ดังนี้

อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองญาติ อ.เมือง


 อ.ศรีสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่า อ.ศรีสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสมอ อ.ศรีสงคราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ยใหญ่ ตำบลบ้านข่า อ.ศรีสงคราม

 
อ.ท่าอุเทน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดกวน ตำบลไชยบุรี อ.ท่าอุเทน
 
 
อ.นาทม
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.นาทม

 
อ.บ้านแพง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพระชัย ตำบลหนองแวง อ.บ้านแพง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกพระธาย ตำบลโพนทอง อ.บ้านแพง

 
อ.วังยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพธิ์ อ.วังยาง

 
อ.นาหว้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ อ.นาหว้า

 
อ.เรณูนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำผาสุก อ.เรณูนคร

 
อ.ปลาปาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุตาไก้ ตำบลกุตาไก้ อ.ปลาปาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด