ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้อมูลรายชื่อหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยสถาบัน-โรงเรียน ที่ผ่านการรับรอง

โอกาสการเรียนรู้ฝึกอาชีพเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุมีมากขึ้น สถาบัน-โรงเรียนหลายแห่งเปิดเรียนอบรมจำนวนมากขึ้น บนมาตรฐานหลักสูตรที่กำกับดูแลโดยกรมสบส. ผู้ผ่านการเรียนการฝึกสามารถเข้าสู่วิชาชีพเพื่อให้บริการในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ผ้านการรับรองจากกรมได้ด้วยเช่นกัน ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนสถาบันที่เปิดสอนได้ที่นี่


รายชื่อสถาบัน-โรงเรียน ที่ผ่านการรับรองหลักสูตร ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึงพิง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรายชื่อสถาบัน-โรงเรียน ที่ผ่านการรับรองหลักสูตร ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึงพิง จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด