ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วชิรพยาบาล เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา

วชิรพยาบาล เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา Thumb HealthServ.net
วชิรพยาบาล เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา ThumbMobile HealthServ.net

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ให้บริการฉีดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ดังนี้


 

กลุ่มเสี่ยง1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป
2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
3.ทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง หอบหืต หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเศมีบำบัด และเบาหวาน
4.ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
7.โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร)
 
หมายเหตุ * ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่อายุมากกว่า 4 เดือนขึ้นไป
สามารถรับวัคนไข้หวัดใหญ่ใต้ตลอดทั้งปี ที่ห้องตรวจครรภ์ (ANC)
 
 

กำหนดให้บริการ


ให้บริการฉีดตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2565
 
ผู้ใหญ่ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 14.30 น. ณ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น B3
 
เด็ก อายุ 6 เดือน - 2 ปี : วันจันทร์ - พุธ เวลา 12.00 - 14.30 น. ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 4
 
การจองสิทธิผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1) ลงทะเบียนผ่าน Application เป๋าตัง
2) ลงทะเบียน ณ ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น B3 (ตั้งแต่เวลา 13.00 น.)
3) ลงทะเบียนผ่าน Call Center สปสช. 1330
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว โทร. 022443622, 022443652
วชิรพยาบาล เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด