ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ Thumb HealthServ.net
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน เสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการชุดที่ 2 แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ภายหลังจากคณะกรรมการชุดแรกที่แต่งตั้งเมื้อ 22 พฤษภาคม 2561 ครบและหมดวาระลง

 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  9 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการแพทย์)
 
2.นางนันทวรรณ วิจิตรวาทการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการสาธารณสุข)
 
3.นายปกป้อง ศรีสนิท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านกฎหมาย)
 
4.นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก)
 
5.นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ)
 
6.นางสมศรี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน)
 
7.นายสมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน)
 
8.นายอิศรา ศานติศาสน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน)
 
9.นางฐาณิษา สุขเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน) 


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตร
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด