ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ฮ.กองบิน 7 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างชาติ จากพะงัน ส่งรพ.ศูนย์สุราษฎร์ฯ

ฮ.กองบิน 7 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างชาติ จากพะงัน ส่งรพ.ศูนย์สุราษฎร์ฯ Thumb HealthServ.net
ฮ.กองบิน 7 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างชาติ จากพะงัน ส่งรพ.ศูนย์สุราษฎร์ฯ ThumbMobile HealthServ.net

ผู้ป่วยชายชาวต่างชาติ อายุ 39 ปี ตรวจพบติดเชื้อมาลาเรีย และต้องได้รับยาต้านมาลาเรียเร่งด่วน จึงต้องเร่งนำตัวจากโรงพยาบาลเกาะพะงัน ส่งต่อผู้ป่วยมารักษายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวน ลมแรง ไม่สามารถนำส่งผู้ป่วยทางเรือตามปกติได้

ฮ.กองบิน 7 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างชาติ จากพะงัน ส่งรพ.ศูนย์สุราษฎร์ฯ HealthServ
18 ธันวาคม 2565 กองทัพอากาศ โดย กองบิน 7 และศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ 4  จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับการประสานจากศูนย์นเรนทรอ่าวไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอรับการสนับสนุนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ จาก โรงพยาบาลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน เพื่อส่งต่อผู้ป่วยมารักษายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

       ความจำเป็นที่ต้องขอการสนับสนุนการลำเลียงโดยทางอากาศ เนื่องจากเกิดคลื่นลมแรง ในบริเวณอ่าวไทยและเกาะพะงัน  และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งให้งดการเดินเรือโดยสาร และงดออกจากฝั่ง


       ผู้ป่วย เป็นชายชาวต่างชาติ อายุ 39 ปี  ตรวจพบว่าติดเชื้อมาลาเรีย และจำเป็นต้องได้รับยาต้านมาลาเรียเร่งด่วน จึงต้อง เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลเกาะพะงัน 


       ในการนี้ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) เพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และมอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน ผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นผู้อำนวยการปฏิบัติ
 
       โดยเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC-725) สังกัดหน่วยบิน 2037 พร้อมชุดลำเลียงทางอากาศสายแพทย์โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 7 ได้ปฏิบัติงานร่วมกับทีมแพทย์ Sky doctor ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เส้นทางบิน กองบิน 7 - ค่ายวิภาวดีรังสิต (รับชุดแพทย์) - ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน - ค่ายวิภาวดีรังสิต เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้อย่างลุล่วง
ฮ.กองบิน 7 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างชาติ จากพะงัน ส่งรพ.ศูนย์สุราษฎร์ฯ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด