ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกันสังคมพร้อมดูแล ผู้ประกันตน เจ็บป่วยโรคหน้าร้อน

ประกันสังคมพร้อมดูแล ผู้ประกันตน เจ็บป่วยโรคหน้าร้อน HealthServ.net
ประกันสังคมพร้อมดูแล ผู้ประกันตน เจ็บป่วยโรคหน้าร้อน ThumbMobile HealthServ.net

หากเจ็บป่วยในช่วงหน้าร้อนนี้ ผู้ประกันตนเข้ารักษาในรพ.ที่มีสิทธิของตนได้ฟรี กรณีไม่สามารถไปรพ.ที่มีสิทธิ ให้รักษาในรพ.ใกล้ที่สุด แล้วรีบแจ้งรพ.ในสิทธิของตนโดยเร็ว เพื่อรับไปรักษา

 
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยขณะนี้ประเทศไทย เข้าสู่สภาวะหน้าร้อน มีโรคอันตรายที่เกิดในฤดูร้อน เช่น อุจจาระร่วงเฉียบพลัน อาหารเป็นพิษ โรคบิด ไข้ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค และโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอเตือนผู้ประกันตนควรระมัดระวังรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

          ในช่วงนี้ หากผู้ประกันตน เกิดเจ็บป่วย สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

         แต่หากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เลือกไว้ได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด หลังจากนั้นญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา

          ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบ สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 3 วันแรก (72 ชั่วโมง) ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนด

         ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01), ใบรับรองแพทย์, ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อผู้ประกันตน

 
          
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด