ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อย.เปิดสมัครรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566 แล้ว

อย.เปิดสมัครรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566 แล้ว Thumb HealthServ.net
อย.เปิดสมัครรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566 แล้ว ThumbMobile HealthServ.net

เปิดรับสมัครแล้ว “รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิถุนายน 2566 นี้ โดยมีทั้งรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น และรางวัลสถานประกอบการดีเด่น สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th

 
 
เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะจัดให้มีการมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด  ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ประกอบการผลิต อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น โดยมีรางวัล 2 ประเภท คือ


(1) รางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่
1. ประเภทนวัตกรรม
2. ประเภทส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ
3. ประเภทส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4. ประเภทสร้างสรรค์ 
รวม 32 รางวัล

(2) รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน รวม 32 รางวัล

นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Best of the Best สำหรับสถานประกอบการที่รักษาคุณภาพมาตรฐานเป็นเลิศด้วยดีมาโดยตลอด จำนวน 5 รางวัล และรางวัล 3 ปีติดต่อกันด้วย
 

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพรายใดสนใจเข้าร่วมการคัดเลือก สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.fda.moph.go.th คลิกที่แบนเนอร์ สมัครรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2566 โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 9 มิถุนายน 2566ล่าสุด 12 กรกฎาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล อย.อวอร์ด ประจำปี 2566 แล้ว รวม 72 รางวัล

 


เพิ่มเติม
อย.เปิดสมัครรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566 แล้ว HealthServ
อย.เปิดสมัครรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566 แล้ว HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด