ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กรมวิทย์ๆ เปิดเสนอราคาผลิตชุดทดสอบเชิงพาณิชย์

กรมวิทย์ๆ เปิดเสนอราคาผลิตชุดทดสอบเชิงพาณิชย์ Thumb HealthServ.net
กรมวิทย์ๆ เปิดเสนอราคาผลิตชุดทดสอบเชิงพาณิชย์ ThumbMobile HealthServ.net

กรมวิทยาศาสตร์การแททย์ ขอเชิญผู้สนใจ เสนอราคาเพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ ชุดตรวจเชื้อ HIV ชุดทดสอบมาลาเรีย ชุดทดสอบเทสกัญ และผลิตภัณฑ์เอสเซนบำรุงผิว

 
 
 
กรมวิทยาศาสตร์การแททย์ ขอเชิญผู้สนใจ เสนอราคาเพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 
 
1. เทคโนโลยีการผลิตวัตถุทดสอบชนิดแห้งจากน้ำเพาะเลี้ยงเซลส์ 8E5 สำหรับตรวจหาปริมาณเชื้อเอชไอว้ในกระแสเลือต (HIV viral load) ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ
 
2. ชุดทดสอบ Malaria P.F/PAN Rapid test โดยวีธี Rapid test 
 
3. ชุดทดสอบเทส กัญ (Test Kann) และ
 
4. ผลิตภัณฑ์เอสเซนบำรุงผิวจากดอกดาหลาและมะหาด
 
 
 
นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแททย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัดกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้สนใจนำไบผลิตเพื่อจำหน่ายเพื่อไห้บระชาชน หรือผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงง่าย สะดวก และใช้ประโยชน์ในเชิงหาณิชย์ จึงจัดให้มีการเสนอราคาเพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโสยีการผลิตรุตทดสอบและผลิตภัณฑ์
 
 
ดังนี้
1.เทคโนโลยีการผลิตวัตฤทดสอบชนิดแห้งจากน้ำเพาะเลี้ยงเซลล์ 8E5 สำหรับตรวจหาปริมาณเชื้อเอซไอวีในกระแสเลือด (HIV viral (oad) ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ วิธีผลิตนี้สามารถควบคุมขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเซลล์ในการผลิตสารพันธุกรรม HIV RNA ให้ได้ปริมาณสูงและวัตถุทดสอบที่ได้ไม่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ มีความคงตัว สามารถจัดส่งในอุณหภูมิห้องได้ ลคความยุ่งยากในการจัตเตรียมและขนส่งวัตฤทดสอบ และพัฒนาสู่มาตรฐานในระดับสากลได้
 
2.ชุดทตสอบ Malaria P.F/PAN Rapid test โตยวิธี Rapid test หรือชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ชนิดรวดเร็ว เป็นชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum และกลุ่ม Non-Pfalciparum ที่ใช้หลักการทางฮิมมูโนโครมาโตกราฟฟิ อำนผลได้ด้วยตาเปล่า ภายใน 15 นา โยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ไม่ต้องเตรียมน้ำยาก่อนใช้ และมีความไวและความจำเพาะสูง ซึ่งจะช่วยให้ลามารถวินิจฉัยได้รวดเรีว
 
3.ชุดทดสอบ เทส กัญ (Test Kann) เป็นชุตตรวจสารเตตราไฮโตรแคนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) หรือ THC ในสารสกัดกัญชาและน้ำมันกัญชา ลักษณะการตรวจเป็นชุดทดสอบเบื้องต้น โดยใช้โครมาโทกราพื วีธีใช้สะดวก รวดเร็ว ทราบผลภายใน 15 นาที มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ในภาคสนามได้ มีความไวในการตรวจวัดสาร THC ที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
 
4.ผสิตภัณฑ์เอสเซนบำารุงผิวจากดอกดาหลาและมะหาด
 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับการถ่ายทอดเทศโนโลยีการผลิตขุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 4 รายการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารการเสนอราคา เพื่อขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ใด้ที่ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ อาคาร 10 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จนถึง วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียได้ที่  02-9510000 ต่อ 98013 ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ https://ww.dmsc.moph.go.th ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนดยื่นข้อเสนอขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ อาคาร 10 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบ และผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด