ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผู้บริหาร สธ.ระดับรองปลัด-อธิบดี เตรียมเกษียณกันยายน 66 นี้ 8 ตำแหน่ง

ผู้บริหาร สธ.ระดับรองปลัด-อธิบดี เตรียมเกษียณกันยายน 66 นี้ 8 ตำแหน่ง Thumb HealthServ.net
ผู้บริหาร สธ.ระดับรองปลัด-อธิบดี เตรียมเกษียณกันยายน 66 นี้ 8 ตำแหน่ง ThumbMobile HealthServ.net

กันยายน 2566 จะมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่งครบกำหนดเกษียณอายุราชการ รวม 8 ท่าน ได้แก่ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงสธ. 1 ท่าน ผู้ตรวจราชการ 2 ท่าน อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย และ เลขาธิการอย.

Hfocus ได้รายงานถึงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียนราชการเดือนกันยายน 2566 นี้ ไว้ใน จับตา! ฤดูโยกย้ายข้าราชการระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ทดแทนตำแหน่งเกษียณระดับบริหาร ก.ย.นี้ 8 ท่าน รองปลัดฯ ผู้ตรวจฯ อธิบดี ยังไม่มีรัฐบาลใหม่แต่งตั้งได้หรือไม่ ลุ้นกรมใหญ่ “กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ อย.”  

โดยระบุว่า ยังไม่มีความชัดเจน ในรายชื่อผู้ที่มาดำรงตำแหน่ง แทน 8 ตำแหน่งที่จะว่างลง คาดว่า ต้องรอความชัดเจน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คนใหม่ ซึ่งปัจจุบัน คือ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว จะพิจารณาและเสนอชื่อ หลังจากอยู่ในภาวะสูญญากาศมาระยะหนึ่ง ตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม จนถึง การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีสำเร็จเสร็จสิ้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
 
 
 

สำหรับผู้บริหารระดับสูงประเภทบริหาร ที่จะเกษียณในเดือนกันยายน มีทั้งระดับรองปลัดกระทรวงฯ  และอธิบดีกรมต่างๆ ประกอบด้วย 8 ท่าน คือ
 
1.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ.
 
2.นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
 
3.นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
 
4.นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
 
5.นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
6.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
7.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
 
8.นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


 
รายชื่อผู้ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ โดยในตำแหน่ง รองปลัดฯ และอธิบดี ได้แก่ 

1. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ 

2. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

3. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ 

4. นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช

5. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

6. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

7. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์


ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด