ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ภูเก็ต คิกออฟ ฉีดวัคซีน HPV กลุ่มนักเรียนหญิง จำนวน 200 คน

ภูเก็ต คิกออฟ ฉีดวัคซีน HPV กลุ่มนักเรียนหญิง จำนวน 200 คน HealthServ.net

สสจ.ภูเก็ต เดินหน้า Kick-off การฉีดวัคซีน HPV มะเร็งปากมดลูกกับกลุ่มนักเรียนหญิง จำนวน 200 คน พร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบาย Quick win 100 วัน “มะเร็งครบวงจร” ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง” - สโลแกน สวย เริด เชิด สู้มะเร็ง ฟรี วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1 ล้านเข็ม I Million HPV Vaccines For Free

ภูเก็ต คิกออฟ ฉีดวัคซีน HPV กลุ่มนักเรียนหญิง จำนวน 200 คน ThumbMobile HealthServ.net

        สโลแกน การรณรงค์ครั้งนี้ "สวย เริด เชิด สู้มะเร็ง ฟรี วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 1 ล้านเข็ม I Million HPV Vaccines For Free" 
 

         8 พ.ย. 66 นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีน HPV จังหวัดภูเก็ต “save our school children by 1 million HPV vaccine” เพื่อเป็นการประกาศความร่วมมือ สนับสนุนนโยบาย Quick win 100 วัน “มะเร็งครบวงจร” โดยการฉีดวัคซีน HPV ในผู้หญิงอายุระหว่าง 11 - 20 ปีจังหวัดภูเก็ต โดยมี โดนมีนายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ภูเก็ต คิกออฟ ฉีดวัคซีน HPV กลุ่มนักเรียนหญิง จำนวน 200 คน HealthServ
 

 
โรคมะเร็ง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคมะเร็งปากมดลูกพบเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทยที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 6,500 รายต่อปี เสียชีวิต 2,000 รายต่อปี สำหรับจังหวัดภูเก็ต ในช่วงปี 2561-2565 พบผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก เฉลี่ยปีละ 10 ราย สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus หรือไวรัส HPV ผ่านการสัมผัสโดยตรง หรือการมีเพศสัมพันธ์ โดยสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่พบการติดเชื้อมาก่อนอยู่ระหว่างร้อยละ 93 - 95
 
ภูเก็ต คิกออฟ ฉีดวัคซีน HPV กลุ่มนักเรียนหญิง จำนวน 200 คน HealthServ
 

ประเทศไทยมีนโยบายการให้วัคซีน HPV ในเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ อายุ 11 ปี ทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2560 แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนวัคซีน HPV ทั่วโลกในบางปี ส่งผลต่อการจัดหาวัคซีน HPV ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยในปีการศึกษา 2562-2565 จังหวัดภูเก็ตได้ให้บริการวัคซีน HPV เข็มที่ 1 แก่นักเรียน รวมจำนวน 3,456 คน ทั้งนี้ ในปี 2566 กระทรวงสาธารณสุข มีแผนเร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงอายุระหว่าง 11 - 20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษาตามนโยบาย Quick win 100 วัน “มะเร็งครบวงจร” โดยมี เป้าหมายการฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านโดส ภายใน 100 วัน
ภูเก็ต คิกออฟ ฉีดวัคซีน HPV กลุ่มนักเรียนหญิง จำนวน 200 คน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด