ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดตัว สถานีสุขภาพ แห่งแรกของจังหวัดน่าน สาขาข่วงเมืองน่าน

เปิดตัว สถานีสุขภาพ แห่งแรกของจังหวัดน่าน สาขาข่วงเมืองน่าน HealthServ.net
เปิดตัว สถานีสุขภาพ แห่งแรกของจังหวัดน่าน สาขาข่วงเมืองน่าน ThumbMobile HealthServ.net

จ.น่าน เปิดตัวสถานีสุขภาพ (Health Station) แห่งแรกของจังหวัดน่าน ชื่อว่า สถานีสุขภาพสาขาข่วงเมืองน่าน จะมีการให้บริการ พี่น้องคนน่าน พ่อค้า แม่ค้า และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ถนนคนเดิน ที่จัดโดยเทศบาลเมืองน่าน จะมีบริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดไข้ เจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาล ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ่ายยาสามัญประจำบ้าน ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และอื่นๆ

เปิดตัว สถานีสุขภาพ แห่งแรกของจังหวัดน่าน สาขาข่วงเมืองน่าน HealthServ
        19 พฤศจิกายน 2566  บริเวณ ถนนคนเดิน ข่วงเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีสุขภาพ (Health Station) สาขาข่วงเมืองน่าน โดยมี พญ.วาลิกา รัตนจันทร์ รองผู้อำนวยกานฝ่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน อสม.วันเพ็ญ มังคละ ประธานชมรมอสม.เขตเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน เทศบาลเมืองน่าน อสม.เขตเทศบาลเมืองน่าน และแกนนำชุมชนบ้านภูมินทร์ขท่าลี่ เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
เปิดตัว สถานีสุขภาพ แห่งแรกของจังหวัดน่าน สาขาข่วงเมืองน่าน HealthServ


                นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า การเปิดสถานีสุขภาพ (Health Station) สาขาข่วงเมืองน่าน ในวันนี้ ถือว่าเป็นการเปิดสถานีสุขภาพแห่งแรกของจังหวัดน่าน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้พี่น้องประชานเข้าถึงการบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนไปใช้บริการในชุมชน หรือพื้นที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก เช่น สถานที่ท่องเที่ยว วัด ตลาด เพื่อรองรับการบริการด้านสุขภาพเบื้องต้น เช่น สถานที่ท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดมีปัญหาสุขภาพแบบฉุกเฉิน หรือมีอาการผิดปกติเบื้องต้น ต้องการตรวจวัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด หรือรับยาสามัญประจำบ้าน เพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น รวมทั้งปรึกษาปัญหาสุขภาพ ก็จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นผู้ที่คอยให้บริการประจำสถานีสุขภาพ ให้การดูแลรักษา ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือโทรศัพท์ติดต่อปรึกษาแพทย์โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งทางเทศบาลเมืองน่าน พร้อมให้การสนับสนุนสถานที่ และประสานความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลน่าน และชมรมอสม.เขตเทศบาลเมืองน่าน ในการดำเนินงานอย่างเต็มที่
 


                พญ.วาลิกา กล่าวว่า สถานีสุขภาพ (Health Station) สาขาข่วงเมืองน่าน ที่เปิดให้บริการนี้ จะมีการให้บริการนักท่องเที่ยว พ่อค้า แม่ค้า พี่น้องคนน่าน และผู้มาเยือน “ถนนคนเดิน “เทศบาลเมืองน่าน มีบริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดไข้ เจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาล ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จ่ายยาสามัญประจำบ้าน ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และอื่นๆ
 

                ผู้ให้บริการ เป็นทีมอสม.ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่  ชมรมอสม.เขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้บริการ ในวันที่มีการเปิดบริการถนนคนเดิน ข่วงเมืองน่าน โดยเปิดให้บริการในเวลา 17.00 น. -19.00 น. ซึ่งการดำเนินการสถานีสุขภาพนั้น เป็นหนึ่งในนโยบายแผนเร่งรัดการปฏิบัติภายใน 100 วันให้เห็นผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม หรือ Quick Win 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย
 
ข่าวและภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
เปิดตัว สถานีสุขภาพ แห่งแรกของจังหวัดน่าน สาขาข่วงเมืองน่าน HealthServ
เปิดตัว สถานีสุขภาพ แห่งแรกของจังหวัดน่าน สาขาข่วงเมืองน่าน HealthServ
เปิดตัว สถานีสุขภาพ แห่งแรกของจังหวัดน่าน สาขาข่วงเมืองน่าน HealthServ

ประกาศเชิญชวนรับบริการ สถานีสุขภาพข่วงเมืองน่าน ฟรี

ขอเชิญนักท่องเที่ยว พี่น้องชาวน่าน ที่มาเที่ยวถนนคนเดิน ข่วงเมืองน่าน
...หากมีปัญหาสุขภาพ ขอเชิญเข้ารับบริการ...
สถานีสุขภาพ (HEALTH STATION) สาขาถนนคนเดิน ข่วงเมืองน่าน
ดำเนินงานโดย...ชมรมอสม.เขตเทศบาลเมืองน่าน
ให้บริการ...  วัดความดันโลหิต * วัดไข้ ㆍ เจาะเลือดวัดระดับน้ำตาล
* ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
* จ่ายยาสามัญประจำบ้าน 
* ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
เข้ารับบริการฟรี...โดยไม่มีค่าใช้จ่าย !
**เปิดบริการทุกวันศุกร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด