ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ค้นหาเปรียบเทียบราคายา-ค่าบริการทางการแพทย์ รพ.เอกชน [กรมการค้าภายใน]

ค้นหาเปรียบเทียบราคายา-ค่าบริการทางการแพทย์ รพ.เอกชน [กรมการค้าภายใน] HealthServ.net

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำ ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายา และค่าบริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลเอกชน โดยรายการยา ค่าบริการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ เป็นรายการที่โรงพยาบาลเอกชนแจ้งกับกรมการค้าภายใน ตามประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 87 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล

ค้นหาเปรียบเทียบราคายา-ค่าบริการทางการแพทย์ รพ.เอกชน [กรมการค้าภายใน] ThumbMobile HealthServ.net


ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง สามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคายา และค่าบริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลเอกชน ได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน (https://www.dit.go.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้เพื่อเข้าสูระบบ
 
 

 


รายการยาครอบคลุมตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage Emergency Patients: UCEP) และที่มีปริมาณการจำหน่ายสูงสุด 100 รายการแรกของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีการใช้ยารักษาคนไข้แตกต่างกันไป ดังนั้น ยาบางรายการอาจไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบค้นหาและเปรียบเทียบนี้ 
รายการค่าบริการรักษาพยาบาลและบริการทางแพทย์ จำนวน 304 รายการ คัดเลือกมาจากรายการที่โรงพยาบาลเอกชนแจ้งให้กับกรมการค้าภายใน
 
ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคาฯ ดังกล่าว จะแสดงช่วงราคาต่อหน่วยของรายการที่ค้นหาในภาพรวม และสามารถแสดงผลการเปรียบเทียบราคา ได้ 2 แบบ
  • เปรียบเทียบราคาแยกตามโรงพยาบาล ทั่วประเทศ
  • เปรียบเทียบราคาแยกตามโรงพยาบาล ระบุจังหวัด
  • คู่มือการใช้งาน
 

คู่มือการใช้งาน ระบบการแจ้งราคา ค่าบริการรักษาพยาบาล โดยกรมการค้าภายใน

ระบบการแจ้งราคา ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด