ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อย. ผนึก สคบ. และ สตม. บุกจับบริษัทขายสินค้าไม่มี อย.

อย. ผนึก สคบ. และ สตม. บุกจับบริษัทขายสินค้าไม่มี อย. HealthServ.net
อย. ผนึก สคบ. และ สตม. บุกจับบริษัทขายสินค้าไม่มี อย. ThumbMobile HealthServ.net

อย. ผนึก สคบ. และ สตม. บุกจับบริษัทขายสินค้าไม่มี อย.

อย. ผนึก สคบ. และ สตม. บุกจับบริษัทขายสินค้าไม่มี อย. HealthServ
 วันที่ 13 มีนาคม 2567  อย. ร่วมกับ สคบ. และ สตม. บุกจับบริษัทขายสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางนา ขณะใช้อินฟลูเอนเซอร์คนจีนไลฟ์ขายสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีฉลากภาษาไทย ยึดเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลางผิดกฎหมายหลายรายการ
 
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ร่วมตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งย่านบางนาซึ่งมีการไลฟ์ขายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดกฎหมาย อย. จึงขอเตือนพี่น้องประชาชนว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จะต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อนผลิต นำเข้า และจำหน่าย โดยสามารถดูได้ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ต้องเป็นภาษาไทยและมีเลข อย. กรณีซื้อออนไลน์ให้ซื้อจากร้านค้าออนไลน์ที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว สำหรับยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่สามารถซื้อทางออนไลน์ได้ ต้องซื้อจากร้านขายยาหรือได้รับการตรวจวินิจฉัยและจ่ายจากแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น เว้นแต่เป็นยาสามัญประจำบ้าน
 
ทั้งนี้ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่ อย ตรวจสอบแล้วพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ได้แก่ เครื่องสำอางจำนวน 19 รายการ เช่น JOVISSE ANGEYI SUNSCREEN SPRAY SPF50 PA+++, JOVISSE Hadabo Fermented Beauty Serum, JOVISSE ฟูลเลอรีนยีสต์เรืองแสงอายครีม, B5 Pro-vitamin B5 sea fennel Soothing Mask พบฉลากไม่แสดงเลขที่ใบรับจดแจ้งหรือแสดงเลขที่ใบรับจดแจ้งที่ยกเลิกแล้ว ไม่แสดงฉลากเป็นภาษาไทย และเครื่องสำอางที่หมดอายุ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่แสดงเลขทะเบียนตำรับ จำนวน 8 รายการ เช่น BELLY BUTTON STICKER VINCERE ANCIENT สติ๊กเกอร์ท้องนางเงือก, แผ่นแปะเอว VILLUTRA WAIST PATCH, Jimsiga ครีมสมุนไพร, สติ๊กเกอร์หญ้าโปร่งแสง Boneless Herb Patch เบื้องต้นมีความผิดตาม พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 คือขายเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้งมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ขายเครื่องสำอางที่ฉลากไม่ใช้ข้อความภาษาไทย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขายเครื่องสำอางที่แสดงข้อความไม่ครบถ้วน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขายเครื่องสำอางที่หมดอายุการใช้ตามที่แสดงไว้ในฉลาก มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับความผิดตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 คือ ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ ไม่ได้แจ้งรายละเอียดหรือไม่ได้จดแจ้งแล้วแล้วแต่กรณี มีโทษจำคุกไม่เกิน 1  ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้ที่ www.fda.moph.go.th และLine@FDAThai และหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยหรือไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือผ่าน Email:1556@fda.moph.go.th Line@FDAThai, Facebook: FDAThaiหรือ ตู้ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
อย. ผนึก สคบ. และ สตม. บุกจับบริษัทขายสินค้าไม่มี อย. HealthServ
อย. ผนึก สคบ. และ สตม. บุกจับบริษัทขายสินค้าไม่มี อย. HealthServ
อย. ผนึก สคบ. และ สตม. บุกจับบริษัทขายสินค้าไม่มี อย. HealthServ
อย. ผนึก สคบ. และ สตม. บุกจับบริษัทขายสินค้าไม่มี อย. HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด