ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สมิติเวช ศรีนครินทร์​ แถลงการณ์ฉบับ 2 กรณีอุบัติภัยหมู่สิงคโปร์แอร์ไลน์

สมิติเวช ศรีนครินทร์​ แถลงการณ์ฉบับ 2 กรณีอุบัติภัยหมู่สิงคโปร์แอร์ไลน์ Thumb HealthServ.net
สมิติเวช ศรีนครินทร์​ แถลงการณ์ฉบับ 2 กรณีอุบัติภัยหมู่สิงคโปร์แอร์ไลน์ ThumbMobile HealthServ.net

22 พฤษภาคม 2567 รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 อัพเดตจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ป่วยทั้งหมดที่ถูกส่งตัวมารักษา (Refer Case) ที่ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลอื่นๆ ในกรุงเทพ จากกรณีการเกิดอุบัติภัยหมู่เครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศ และเครื่องได้ลงฉุกเฉิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

สมิติเวช ศรีนครินทร์​ แถลงการณ์ฉบับ 2 กรณีอุบัติภัยหมู่สิงคโปร์แอร์ไลน์ HealthServ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 แถลงการณ์ฉบับที่ 2

เรื่อง การเกิดอุบัติภัยหมู่เครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศ 
 
เรียน สื่อมวลชนทุกท่าน 

           จากเหตุการณ์ เที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ321 ซึ่งเดินทางจากลอนดอน (ฮีทโธรว์) มุ่งหน้าไปยังสิงคโปร์ เผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงระหว่างเส้นทาง เครื่องบินลำดังกล่าวจึงเปลี่ยนเส้นทางไปกรุงเทพฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นั้น
 
           โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอรายงานให้ทราบว่า ในวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวมารักษา (Refer Case) ที่ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด 85 ราย และรับการรักษาที่คลินิกสมิติเวช สุวรรณภูมิ จำนวน 19 ราย รวมทั้งสิ้น 104 ราย
 

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. มีดังนี้
 
 • ผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้วกลับบ้านทั้งหมด 27 ราย 
 • จำนวนผู้บาดเจ็บที่ยังรักษา ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีจำนวน 41 ราย โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 15 ราย โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ราย           โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

           1. ผู้ป่วยที่รักษาในแผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) ทั้งหมดจำนวน 20 ราย
 • ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 13 ราย โดยมีสัญชาติ
  ออสเตรเลีย 3 ราย
  สหราชอาณาจักร 2 ราย
  จีน(ฮ่องกง) 1 ราย
  มาเลเซีย 5 ราย
  นิวซีแลนด์ 1 ราย
  และสิงคโปร์ 1 ราย 
 • ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 7 ราย โดยเป็นมีสัญชาติ
  สหราชอาณาจักร 4 ราย
  ฟิลิปปินส์ 1 ราย
  มาเลเซีย 1 ราย
  สิงคโปร์ 1 ราย

           2. ผู้ป่วยที่รักษา / พักฟื้น ในแผนกผู้ป่วยใน ทั้งหมดจำนวน 38 ราย 
 • ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 28 ราย โดยมีสัญชาติ
  สหรัฐอเมริกา 1 ราย
  ออสเตรเลีย 6 ราย
  สหราชอาณาจักร 8 ราย
  ฟิลิปปินส์ 5 ราย
  ไอร์แลนด์ 2 ราย
  เกาหลีใต้ 1 ราย
  มาเลเซีย 1 ราย
  นิวซีแลนด์ 2 ราย
  เมียนมา 1 ราย
  สเปน 1 ราย
 • ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 8 ราย โดยมีสัญชาติ
  สิงคโปร์ 1 ราย
  ออสเตรเลีย 3 ราย
  อินเดีย 1 ราย
  มาเลเซีย 2 ราย
  สหราชอาณาจักร 1ราย
 • ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ราย โดยมีสัญชาติสิงคโปร์ 2 ราย

           3. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 แล้วจำนวน 9 ราย ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ทั้งนี้ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อย และอาการคงที่

           4. ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัด ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 คาดว่ามีจำนวนทั้งหมด 5 ราย ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์


           โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการส่งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บ อาทิเช่น การท่าอากาศยานไทย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มูลนิธิตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 มูลนิธิกู้ภัย และโรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการส่งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ ทำให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วที่โรงพยาบาล


           สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในด้านการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลจะได้รายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป
           ขอแสดงความนับถือ 
           โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 •  ภาพประกอบจาก PPTV video
สมิติเวช ศรีนครินทร์​ แถลงการณ์ฉบับ 2 กรณีอุบัติภัยหมู่สิงคโปร์แอร์ไลน์ HealthServ
สมิติเวช ศรีนครินทร์​ แถลงการณ์ฉบับ 2 กรณีอุบัติภัยหมู่สิงคโปร์แอร์ไลน์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด