ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี HealthServ.net
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี สาขาสถานคุ้มครองฯ เป็น หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี HealthServ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี สาขาสถานคุ้มครองฯ เป็น หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ในการให้บริการคนพิการ ในเขตจังหวัดเป็นไปด้วยความสะดวก ทั่วถึง เกิดประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับลักษณะอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน กรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดสาขา เพื่อขึ้นอีก 12 แห่ง โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ราชบุรี สาขาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561


สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี
  • สถานที่ตั้ง: 106 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
  • เบอร์โทรศัพท์: 0-3273-5041 ถึง 2 , 092-789-6687
  • เบอร์โทรสาร: 032-735043
  • E-mail: rachaburihome@dep.go.th
  • www.ratchaburihome.go.th/
  • Facebook
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี HealthServ
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี HealthServ
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี HealthServ
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จ.ราชบุรี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด