ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 64 (1 ครั้ง/ปี) ไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 64 (1 ครั้ง/ปี) ไม่มีค่าใช้จ่าย  HealthServ.net
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 64 (1 ครั้ง/ปี) ไม่มีค่าใช้จ่าย  ThumbMobile HealthServ.net

ติดต่อศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุด) ตั้งแต่เวลา 13-15 น.

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 64 (1 ครั้ง/ปี) ไม่มีค่าใช้จ่าย  HealthServ
 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 64 (1 ครั้ง/ปี) ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
** นำบัตรประชาชน (ตัวจริง) มาด้วย **
 
ติดต่อศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุด) ตั้งแต่เวลา 13-15 น.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด