ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลประสานมิตร ลงนามความร่วมมือ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คิน

โรงพยาบาลประสานมิตร ลงนามความร่วมมือ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คิน Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลประสานมิตร ลงนามความร่วมมือ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คิน ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลประสานมิตร ร่วมลงนามในสัญญาจ้างบริการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยทั่วไป การดำเนินโครงการความร่วมมือบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คิน

โรงพยาบาลประสานมิตร ลงนามความร่วมมือ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คิน HealthServ
   นายธงชัย โชคถนอมทรัพย์ กรรมการบริหาร KIN-Rehabilitation&Homecare นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย นายกสมาคมปราบวัณโรค และ นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสานมิตร รวมลงนามในสัญญาจ้างบริการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยทั่วไป การดำเนินโครงการความร่วมมือบริการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คิน โรงพยาบาลประสานมิตร โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินโครงการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้ป่วยโรค ปอดและอื่นๆ ในการให้บริการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปอดและอื่นๆ ให้กับผู้ป่วยทั่วไป ด้วยมาตรฐาน วิชาชีพทางการแพทย์ รวมถึงมีระบบควบคุมคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย และร่วมกันพัฒนาศักยภาพ ให้เกิดความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคต

       โดยจะเปิดดำเนินการให้บริการที่ ตึกอาคาร 4 ชั้นล่าง โรงพยาบาลประสานมิตร เลขที่ 1281 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประมาณช่วงต้นเดือนตุลาคม 2565 นี้
โรงพยาบาลประสานมิตร ลงนามความร่วมมือ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คิน HealthServ
โรงพยาบาลประสานมิตร ลงนามความร่วมมือ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คิน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด