ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 7-9 มิถุนายน 65

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 7-9 มิถุนายน 65 Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 7-9 มิถุนายน 65 ThumbMobile HealthServ.net

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานส่งเสริมสุขภาพ 0 2926 9927 / 0 2926 9916 (วันและเวลาราชการ)

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดบริการ (Walk in) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี 350 คนต่อวัน เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (ครั้งที่ 2) ตามฤดูกาล
 
วันที่ 7-9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.
ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 2 อาคารบริการ ชั้น 3
 
เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 12.30 น.
 
เอกสารสำคัญที่ต้องนำมา
1.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
2. เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้นำสมุดวัคซีนมาด้วย
3. หญิงตั้งครรภ์ ให้นำสมุดฝากครรภ์มาด้วย
 
ผู้ที่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ มีดังนี้
1. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไต ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน
2. ผู้พิการทางสมอง
3. โรคธาลัสซีเมีย/ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
4. โรคอ้วน ผู้ที่มีนํ้หนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร
5. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
6. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
7. เด็กอายุ 6 เดือน-2 0
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานส่งเสริมสุขภาพ
0 2926 9927 / 0 2926 9916 (วันและเวลาราชการ)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 7-9 มิถุนายน 65 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด