ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.กระทุ่มแบน ใช้กลไก 3 หมอ ร่วมดูแลผู้สูงอายุอย่างไร้รอยต่อ

รพ.กระทุ่มแบน ใช้กลไก 3 หมอ ร่วมดูแลผู้สูงอายุอย่างไร้รอยต่อ Thumb HealthServ.net
รพ.กระทุ่มแบน ใช้กลไก 3 หมอ ร่วมดูแลผู้สูงอายุอย่างไร้รอยต่อ ThumbMobile HealthServ.net

รพ.กระทุ่มแบน จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง รองรับการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงทุกกลุ่มอาการ มุ่งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มการเข้าถึงการรักษา ลดความแออัดและลดอัตราครองเตียงในโรงพยาบาล

รพ.กระทุ่มแบน ใช้กลไก 3 หมอ ร่วมดูแลผู้สูงอายุอย่างไร้รอยต่อ HealthServ
 
 
               20 พฤษภาคม 2565 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และกล่าวว่า คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน มีการทำงานเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชน โดยมี อสม. ช่วยค้นหาผู้สูงอายุที่มีอาการป่วย เช่น อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) และผู้ป่วยระยะประคับประคอง (Palliative Care) ที่ยังไม่ได้เข้าระบบ เข้ารับการตรวจรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ หากต้องนัดหมายต่อเนื่อง จะส่งให้กับศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางให้การดูแลฟื้นฟูสุขภาพที่เหมาะสมกับปัญหาของผู้สูงอายุแต่ละรายอย่างไร้รอยต่อ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตดี เพิ่มการเข้าถึงการรักษา รวมทั้งลดความแออัดในโรงพยาบาลและลดอัตราการครองเตียงในผู้ป่วยติดเตียง
 
รพ.กระทุ่มแบน ใช้กลไก 3 หมอ ร่วมดูแลผู้สูงอายุอย่างไร้รอยต่อ HealthServ
 
 
                ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน โดยใช้กลไก 3 หมอ และเน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ ญาติ และชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแล ซึ่งจะมีการติดตามอาการต่อเนื่องหลังจากรักษาและกลับบ้านไปแล้วภายใน 14 วัน โดยกลุ่มที่มีอาการไม่มาก จะมีอสม.และ care giver เป็นผู้ดูแลและส่งรายงาน, กลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยติดเตียง มีบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.เข้าไปดูแล และกลุ่มที่มีแผลกดทับ ติดเชื้อ หรือระยะประคับประคอง มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลติดตามดูแล และส่งให้ caregiver หรืออสม.ดูแลต่อหลังอาการดีขึ้น โดยติดตามอาการผ่านทาง LINE หรือ video call ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยยืม อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน ที่นอนสำหรับผู้ป่วย วีลแชร์ อุปกรณ์ช่วยพยุง เป็นต้น และหากพบผู้พิการในพื้นที่ จะช่วยลงทะเบียนและประสาน พชอ.ในพื้นที่ให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องด้วย

 

นโยบาย 3 หมอ 


นโยบาย 3 หมอ  หรือ กลไก 3 หมอ นิยามคือ  "คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน" การประสานการทำงานดูแลประชาชนที่บ้านและชุมชนแบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เพิ่มความครอบคลุมให้ได้รับบริการต่อเนื่อง ลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และส่งต่อรักษาในโรคซับซ้อนยุ่งยาก

โดยหมอคนที่ 1 หมอประจำบ้าน คือ อสม.เป็นหมอใกล้ตัว แนะนำดูแลผู้ป่วยถึงบ้านและสุขภาพของคนในชุมชน 1 คนดูแลประชาชน 10-20 หลังคาเรือน

หมอคนที่ 2 หมอสาธารณสุข คือ บุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิ ให้การรักษาและส่งต่อ รวมถึงดูแลสุขภาพให้คำแนะนำประชาชนในทุกมิติ 1 คนดูแลประชาชน 1,250 – 2,500 คน

และหมอคนที่ 3 หมอครอบครัว คือ แพทย์ในโรงพยาบาล รับการส่งต่อ 1 คนดูแลประชาชน 8,000 – 12,000 คน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนรู้รายชื่อหมอประจำตัว 3 คนของตนเอง
รพ.กระทุ่มแบน ใช้กลไก 3 หมอ ร่วมดูแลผู้สูงอายุอย่างไร้รอยต่อ HealthServ
รพ.กระทุ่มแบน ใช้กลไก 3 หมอ ร่วมดูแลผู้สูงอายุอย่างไร้รอยต่อ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด