ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น HealthServ
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ชัย อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลซำสูง กิ่ง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลโนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลเปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลพล อ.พล จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลมัญจาคีรี อ.มัญจาคีรีจ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลเวียงเก่า อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลสิรินธร กิ่งอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลสีชมพู อ.สีชมพูจ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลหนองนาคำ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลหนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น (เทศบาล 1) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น (ศูนย์บ้านโนนชัย)อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น (ศูนย์บ้านหนองใหญ่) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลอำเภอเมืองพล อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์แพทย์มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 อ.พล จ.ขอนแก่น
ศูนย์แพทย์อนามัยที่ 6 (สำนักงานควบคุมโรคติดต่อที่6) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัด
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
คลินิกณรงค์การแพทย์ 
391/11-12 ม.2 ถ.ราษฎร์ธุรกิจ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โทร.0 4327 2036
 
คลินิกนายแพทย์นคร 
195 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร.0 4326 1934
 
คลินิกนายแพทย์สุรชัย 
5/6 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทร.0 4322 1187
 
คลินิกบ้านสำราญ (นพ.สุชาติ) 
255 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร.08 6455 4454
 
คลินิกประจักษ์การแพทย์ 
440/13 ม.2 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โทร.06 5086 3184
 
คลินิกเวชกรรมอายุรกรรม นายแพทย์มหรรณพ
34 ถ.เพลินจิตต์ ต.เมืองพล อ.พล ขอนแก่น
โทร.08 1050 6767
 
คลินิกหมอวราวุธ-หมอกนกวรรณ
172/26 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทร.08 4799 8131
 
คลินิกหมอชูเกียรติ
182/31 ม.4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทร.0 4322 5135
 
คลินิกหู คอ จมูก แพทย์หญิงภนุชพร 
175/12 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร.0 4332 8019 
 
คลินิกหมอสุรชัย 
185/11 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร.08 4030 8395
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงวลี 
79 ม.8 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทร.06 3181 0525
 
ชัชชัยคลินิกเวชกรรม 2 
12 ม.1 ถ.เจริญกิจ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โทร.0 4329 4355
 
ณัฐดนัยคลินิกเวชกรรม 
389/4 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร.08 9622 4667
 
บุญชัยการแพทย์คลินิก 
86 ม.12 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทร.0 4325 5153
 
วัชรพงษ์คลินิกด้านเวชกรรม-เวชศาสตร์ครอบครัว
666/48 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทร.08 6634 9592
 
สหคลินิกกระดูกและข้อนายแพทย์วันจักร-คลินิกสูตินรีเวชแพทย์หญิงมนสิชา
61/63 ม.13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร.08 1873 8616
 
อภิ-มน คลินิกเวชกรรม
179/154 ม.4 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทร.0 4322 8455
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด