ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลชลบุรี

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลชลบุรี Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลชลบุรี ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลชลบุรี อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลเกาะจันทร์ 
1 ม.14 ต.เกาะจันทร์อ.เกาะจันทร์จ.ชลบุรี โทร.0 3816 6300
 
โรงพยาบาลเกาะสีชัง 
59 ม.1 ต.ท่าเทววงศ์อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โทร.0 3821 6461
 
โรงพยาบาลบ่อทอง 
2 ม.1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร.0 3821 1747
 
โรงพยาบาลบางละมุง 
669 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทร.0 3842 9245
 
โรงพยาบาลบ้านบึง
3 ซ.19 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3844 2200
 
โรงพยาบาลพานทอง
1/10 ม.8 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี โทร.0 3893 2500
 
โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม 
133 ม.11 ต.ห้วยใหญ่อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร.0 3823 8374
 
โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม.10 
33/37 กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.0 3824 5051
 
โรงพยาบาลหนองใหญ่
207 ม.1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่จ.ชลบุรี
โทร.0 3821 6312
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
 
คลินิกต่าง ๆ

เกาะโพธิ์คลินิกการแพทย์
108 ถ.เกาะโพธิ์-สามแยก ต.ท่าบุญมีอ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
โทร.08 0447 7230
 
คลินิกจุมพลการแพทย์
3 ม.1 ถ.เจตน์อำนาจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3875 0242 
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโรคกระดูกและข้อ 
3 ถ.ประโยชน์เนื่องจำนงค์ 2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3844 5731
 
คลินิกออร์โธปิดิกส์และสูตินรีเวช แพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์
70/8-9 ม.1 ถ.สุขุมวิท-พานทอง ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทร.08 6828 5514
 
คลินิกออร์โธปิดิกส์และสูตินรีเวช แพทย์สาโรจน์ อมรรัตน์ สาขา 1
189/40-41 ม.10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทร.09 3638 6968
 
คลินิกแพทย์กันตนพกระดูกและข้อ
298-300 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรีโทร.0 3827 5619 
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ทรงพล 
6/4-5 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทร.0 3879 0235 
 
คลินิกแพทย์ธวัชชัย
87/8 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรีโทร.0 3879 8046
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์นิมิตร 
41/29 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.0 3857 3078 
 
คลินิกแพทย์พงษ์ปกรณ์
95 ถ.ประโยชน์เนื่องจำนงค์ 2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3844 6336
 
คลินิกแพทย์พนิต
88/2 ม.7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร.0 3827 2340
 
คลินิกแพทย์อภิชาติเวชกรรม 
3/2 ถ.ทุมมาวาส ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.0 3847 3583
 
คลินิกแพทย์อาภรณ์ 
200/9 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3820 1952 
 
คลินิกเวชกรรมใกล้หมอ 
9/29 ม.12 ถ.หนองยายรักษ์ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี โทร.08 6140 3352
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์ประทีป
172 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรีโทร.08 1429 5362
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชดาภรณ์ 
26/1291 ม.1 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร.0 3844 1760
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชัย-แพทย์หญิงอภิสรา 
14 ถ.บวรสถิตย์ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3844 5471
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์วีรวัฒน์
106/17 ม.6 ถ.วิบูลย์ประชารักษ์ ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทร.0 3879 5680
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมเกียรติ 
40/8 ถ.วิฑูรย์ดำริ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3844 6058
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุริยัน 
165/85 ม.3 ถ.พระยาสัจจา-คีรี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 
โทร.0 3828 2444
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์โสรยา 
56/23 ม.6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.08 4466 6294
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สุมนา-สายันต์ 
42/8 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทร.0 3878 4212
 
คลินิกเวชกรรมหมอศิริพร 
99 ม.4 ถ.เกาะโพธิ์-สามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
โทร.0 3820 9750
 
คลินิกเด็กหมอกฤษดา 
42/23 ม.2 ถ.อบต.เสม็ด ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร.08 0287 7178
 
บางปะกงคลินิกเวชกรรม 
29/11-12 ม.11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร.0 3883 2403 
 
แพทย์ฤทธิเดช คลินิกด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์
91 ม.1 ถ.พิพิธ ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรีจ.ชลบุรี
โทร.0 3874 4869
 
แพทย์ภาณุพันธ์คลินิกเวชกรรม
89/5 ม.3 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทร.0 3828 3180
 
แฟมิลี่คลินิกเวชกรรม 
26/4 ม.1 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร.0 3827 7206
 
วิชัยคลินิก โสต ศอ นาสิค
3/7-8 ถ.ประโยชน์เนื่องจำนงค์ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทร.0 3844 4491
 
หมอพรชัยคลินิกเวชกรรม
189/35-36 ม.10 ถ.บ้านเก่า ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทร.08 1652 9515
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด