ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลลำปาง

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลลำปาง Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลลำปาง ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลลำปาง อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลเกาะคา 
ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร.0 5428 1992
 
โรงพยาบาลงาว 
ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง โทร.0 5426 4055
 
โรงพยาบาลแจ้ห่ม
ม.3 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร.0 5427 1010
 
โรงพยาบาลเถิน 
ม.7 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โทร.0 5429 1585
 
โรงพยาบาลเมืองปาน 
ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทร.0 5427 6020
 
โรงพยาบาลแม่ทะ 
ม.10 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โทร.0 5433 1549
 
โรงพยาบาลแม่พริก 
ม.5 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง โทร.0 5429 9323
 
โรงพยาบาลแม่เมาะ 
ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทร.0 5426 6032
 
โรงพยาบาลวังเหนือ 
ม.4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทร.0 5427 9100
 
โรงพยาบาลสบปราบ 
ม.2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทร.0 5429 6260
 
โรงพยาบาลเสริมงาม 
ม.1 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โทร.0 5428 6117
 
โรงพยาบาลห้างฉัตร 
ม.8 ถ.จามเทวี ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โทร.0 5426 8700
 
สถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด